Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zegt de wet over privacy van agenten en burgers bij de inzet van bodycams?

Artikel 3 van de Politiewet.beschrijft het gebruik van bodycams. Wat er met de opnamen gebeurt, staat in de Wet politiegegevens. Om ervoor te zorgen dat alleen opnames van bodycams worden bewaard die nodig zijn voor bijvoorbeeld onderzoek, heeft de politie een extra beperking opgelegd. Die houdt in dat binnen 28 dagen nadat de bodycam-opname is gemaakt, moet zijn vastgesteld of de opname noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze is verkregen. Wordt daaraan niet voldaan, dan worden de opnamen vernietigd.

bodycam, Zepcam, Foto: Korpsmedia politie