Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn de gevaren van een drugsdumping?

  • Drugsafval is giftig, bijtend of brandend afval.
  • Drugsafval kan in de brand vliegen of ontploffen.
  • Drugsafval kan het grond- en/of drinkwater vervuilen en de bodem verontreinigen.