Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het overlijdensonderzoek?

Het onderzoek kan tot verschillende conclusies leiden. Welke zijn dat?

Natuurlijk overlijden

Stellen de forensisch arts en de politie vast dat het toch om een natuurlijk overlijden gaat? Dan ronden zij het onderzoek af. De forensisch arts geeft een verklaring van natuurlijk overlijden af aan de gemeente. De nabestaanden kunnen de uitvaart in gang zetten.

Ongeval of zelfdoding

Als de forensisch arts en de politie denken dat het gaat om een ongeval of om zelfdoding, dan geven zij dit door aan de officier van justitie. De officier beslist of er verder onderzoek gedaan moet worden of dat het onderzoek wordt afgerond. Als het onderzoek wordt afgerond, kunnen de nabestaanden de uitvaart in gang gaan zetten.

Misdrijf

Denkt de officier van justitie dat het om een misdrijf gaat? Dan gaat het onderzoek over in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Er wordt dan een nader onderzoek op het lichaam uitgevoerd, een zogeheten gerechtelijke sectie. De nabestaanden krijgen informatie van het Nederlands Forensisch Instituut. Zij mogen nog niet bij het lichaam van hun naaste komen.

Verder onderzoek is nodig

Is na het onderzoek nog steeds niet duidelijk waaraan de persoon is overleden? Dan is meer onderzoek nodig. Meestal mogen nabestaanden nog niet bij het lichaam van hun naaste komen.