Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn de regels als ik camerabeelden maak?

Het is toegestaan een camera te plaatsen voor de beveiliging van uw eigendom. Hier leest u meer over de regels die hiervoor gelden. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staan alle regels rondom het gebruik van camera’s.

 

Regels over camera gebruiken in een auto en andere voertuigen

Het plaatsen van een beveiligingscamera (dashcam) voor privégebruik is in Nederland niet verboden. Als de camerabeelden persoonsgegevens bevatten (lees: er worden personen op de beelden vastgelegd of tot personen herleidbare gegevens zoals kentekens), dan is de AVG van toepassing. Dat betekent dat voor deze verwerking een verwerkingsgrond moet worden gevonden in artikel 6 AVG. Die is er, als het gaat om het aantonen danwel voorkomen van schade of diefstal. We kunnen dan denken aan de verwerkingsgrond gerechtvaardigd belang (van de eigenaar van het voertuig), zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG. In principe zijn deze beelden ook bruikbaar voor de opsporing, eventueel na een vordering door de OvJ.

Het is bij het plaatsen van de camera wel zo dat getracht moet worden om zo min mogelijk openbare weg in beeld te brengen, voor cameratoezicht op de openbare weg is immers een specifieke rechtsgrond nodig en die is in dit geval niet aanwezig. Het is ook niet toegestaan om beelden openbaar te maken als daarop herkenbare persoonsgegevens zijn vastgelegd (naming and shaming), in geval van publicatie zal men de beelden moeten blurren.