Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn inklimmers?

Sommige regio’s in Nederland hebben veel te maken met inklimmers. Dit zijn verstekelingen die in of onder een oplegger illegaal naar het buitenland willen reizen. Vaak krijgen zij hulp van derden. Er is dan sprake van mensensmokkel. Wees alert op signalen. Ziet u verdachte situaties, meld deze dan bij de politie.