Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn Schengensignaleringen?

Een Schengensignalering betekent dat een douane-, politie- of justitiële autoriteit of relevante administratieve autoriteit in een (Schengen)land een ‘signalering’ kan opnemen met daarin een omschrijving van de gezochte persoon of het gezochte voorwerp.

Het Schengengebied is een groot deel van het Europese vasteland waarbinnen geen grenscontroles plaatsvinden aan de gemeenschappelijke binnengrenzen. De deelnemende landen passen gemeenschappelijke regels toe voor controles aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Dit geldt ook voor het verstrekken van visa en voor samenwerking tussen politiële en justitiële diensten in strafzaken.