Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn spookfacturen?

Een spookfactuur of een spooknota is een factuur voor nooit geleverde goederen of diensten waarvan de oplichter hoopt dat deze in de drukte van de administratie wordt voldaan. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen (ca. 10 tot 250 euro) die naar zeer veel ondernemingen worden gestuurd. Soms doet men zich tevens voor als een instantie zoals de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst.