Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke informatie krijg ik bij een staandehouding?

Als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit, mag een opsporingsambtenaar deze persoon staande houden als dit nodig is voor het vaststellen van de identiteit. Houdt de politie u staande, dan vertelt de politiemedewerker u voor welk strafbaar feit hij dat doet. Wil hij u vervolgens op straat verhoren, dan vertelt hij u dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Het kan ook zijn dat u wordt aangehouden en voor verhoor meegaat naar het politiebureau. Voor het verhoor zal de politie u informeren over uw recht advies in te winnen bij een raadsman en over de kosten daarvan.

aanhouding, Foto: Korpsmedia politie