Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke wapens hebben agenten bij zich?

Politiemensen zijn getraind om geweld te gebruiken en mogen dat ook als dat nodig is. Een agent probeert een situatie eerst in gesprek op te lossen, maar als dat nodig is kan hij fysiek geweld gebruiken of een geweldsmiddel inzetten. Geweldsmiddelen die de politieagent aan zijn koppel bij zich heeft zijn: 

  • De uitschuifbare wapenstok.
  • Handboeien, die zijn voor het transport en vasthouden van verdachten. 
  • Pepperspray.
  • Het stroomstootwapen.
  • En het dienstpistool.

Een agent mag niet meer geweld gebruiken dan nodig is. En als het kan moet er eerst gewaarschuwd zijn. Heeft een agent toch geweld gebruikt, dan is hij verplicht dat te melden.