Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wie doen het overlijdensonderzoek?

Tactisch en forensisch rechercheurs van de politie voeren samen met de forensisch arts het onderzoek uit. Na het onderzoek leggen zij hun bevindingen voor aan een officier van justitie van het Openbaar Ministerie, die eindverantwoordelijk is als het om een niet-natuurlijk overlijden gaat.