Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wie gaat er over cameratoezicht?

Of de politie cameratoezicht mag gebruiken, wordt bepaald door het gemeentebestuur. Die is immers verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid en toezicht in de publieke ruimte. Het gemeentebestuur is ook degene die bepaalt of er camera’s nodig zijn voor toezicht op openbare plaatsen. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). De politie is ook de instantie die gebruikmaakt van de beelden voor de handhaving van de openbare orde. Daarom ligt (op grond van artikel 151c lid 3 Gemeentewet) de operationele regie bij de politie.