Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wie mogen er boetes geven?

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Een BOA is bijvoorbeeld een conducteur, parkeercontroleur, brandweer, inspecteur van de dierenbescherming, sociale rechercheur, leerplichtambtenaar, gemeentelijke opsporingsambtenaar of een milieuopsporingsambtenaar.

Ook overheidsdiensten kunnen boetes opleggen, zoals de Inspectie van het Onderwijs en de Belastingdienst. Dit zijn bestuurlijke boetes. Deze boetes vallen onder het bestuursrecht en niet onder het strafrecht.