Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Zijn huwelijksdwang en gedwongen achterlating strafbaar?

In Nederland zijn huwelijksdwang en gedwongen achterlating strafbaar. Huwelijksdwang is een aantasting van de mensenrechten. Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, een organisatie waar de meeste landen lid van zijn. Dit recht geldt in Nederland, maar ook in Marokko, Turkije, India, Somalië, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Senegal, Ghana, Syrië en veel andere landen.