Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie geschokt door overlijden medewerker

Gepubliceerd op:

Driebergen - De politie is geschokt door het plotselinge overlijden van een medewerker van de afdeling Afgeschermde Operaties van de Landelijke Eenheid.

De korpschef stelt in samenspraak met politiechef Jannine van den Berg van de Landelijke Eenheid een onderzoek in. Het onderzoek richt zich niet alleen op het overlijden zelf, maar ook op de feiten en omstandigheden daar omheen.

De medewerker was werkzaam bij team Werken onder dekmantel, onderdeel van de afdeling Afgeschermde Operaties. Vanwege de heimelijke aard van het werk van de medewerker en daarmee samenhangende risico’s kan diens identiteit niet openbaar worden gemaakt.

Politiechef Jannine van den Berg is aangeslagen door het plotselinge overlijden van de medewerker. ‘Maar mijn gedachten gaan uiteraard vooral uit naar de nabestaanden van de medewerker. Ik wens hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Dat geldt ook voor de directe collega’s van de medewerker. Ook voor hen kwam het overlijden als een grote schok’.

In samenspraak met de Korpsleiding laat Jannine een onderzoek instellen naar het overlijden van de collega en de feiten en omstandigheid waaronder dit plaatsvond. Dit onderzoek staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Ook wordt een onderzoek ingesteld naar de werkwijzen en richtlijnen binnen de dienst Afgeschermde Operaties en de naleving daarvan.

Verschillende media berichten vandaag over het overlijden van de medewerker. In de artikelen wordt een relatie gelegd met mogelijke misstanden binnen de afdeling Afgeschermde Operaties. Collega’s van team Werken onder dekmantel spreken anoniem over ‘een groot wantrouwen tegen de leiding’. Binnen de afdeling zou sprake zijn ‘van manipulatie en een afrekencultuur’. Ook zou de begeleiding van medewerkers tekort schieten.

Politiechef Jannine van den Berg is bekend met de signalen: “Waar het gaat om concrete casuïstiek, zoals die ook in de media naar voren komt, is ingegrepen. Keer op keer. De Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat nu breder onderzoek doen naar mogelijke problemen op de afdeling. Dit onderzoek was al gepland en gaat ons hopelijk helpen bij het inzichtelijk maken van wat er op deze afdeling speelt.”

Behalve het nog te verrichten inspectie-onderzoek naar mogelijke problematiek binnen team Afgeschermde Operaties is recent al onderzoek verricht naar signalen over onvrede en spanning binnen enkele andere onderdelen van de LE. De onderzoeken laten zien dat meer aandacht nodig is voor een veilige werkomgeving, de toegenomen werkdruk en de wijze waarop het werk wordt gefaciliteerd. Om de problemen het hoofd te bieden heeft de korpsleiding daarom opdracht gegeven tot een programmatische aanpak bij de Landelijke Eenheid.

Daarnaast zal het korps ook een heroriëntatie laten uitvoeren op de inrichting van de Landelijke Eenheid en haar positionering binnen het bestel van de politie. Hiervoor zal een extern, deskundig, gezaghebbend advies worden gevraagd.

Van den Berg: ‘Maar de allerhoogste prioriteit heeft nu de zorg voor de familie van de man en zijn directe collega’s.’