Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie bezuinigt op niet-operationele diensten en inkoop

De politie neemt de komende maanden een aantal maatregelen om dreigende financiële tekorten te beperken. In juni bleek dat de politie dit jaar nog tussen de 30 en de 70 miljoen euro tekort komt op de lopende begroting. De politie neemt daarom per direct maatregelen. Vooral op niet operationele functies en inkoop gaat de politie bezuinigen. Een goede voortgang van het werk op straat, in de wijken en bij speciale operationele teams staat bij alles voorop.

Stockfoto

Taken

Van de politiebegroting van ruim 6 miljard euro gaat het meeste geld naar personeel en naar het uitvoeren van wettelijke taken. Ook uit onderzoek is gebleken dat de politie voor het uitvoeren van deze taken meer geld nodig heeft. De tekorten zijn vooral ontstaan doordat de politie de afgelopen jaren voor extra uitgaven kwam te staan terwijl vooraf niet altijd helder was waarvan dat precies betaald zou worden. Het gaat bijvoorbeeld om extra kosten voor cybersecurity, personeelszorg maar ook het ruimen van synthetische drugslabs en drugsafval.

Taskforce

‘Nu een pas op de plaats maken, is onvermijdelijk’, zegt Leonard Kok, lid van de korpsleiding. ‘De politie wist al dat 2021 en 2022 financieel krappe jaren zouden worden. Daarover overleggen we ook met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om al onze taken uit te kunnen voeren, is extra geld nodig. Tegelijkertijd is het ook goed om intern te bekijken hoe we dingen nog beter kunnen doen.’
In juni bleek dat de tekorten harder stegen dan verwacht. De korpsleiding heeft daarop een taskforce samengesteld met een vertegenwoordiging vanuit alle gelederen binnen de politie onder leiding van een externe voorzitter om naar oplossingen te zoeken. Deze taskforce deed suggesties om voor 2021 en 2022 de verwachte tekorten te beperken. Ook doet de taskforce aanbevelingen om een situatie zoals deze in de toekomst te voorkomen.

Ondersteunende functies en inkoop

De korpsleiding heeft nu besloten dat voor de niet-operationele functies tot eind dit jaar tijdelijk een externe vacaturestop geldt. Leonard Kok: ‘We proberen de effecten zo klein mogelijk te houden maar we sluiten niet uit dat de operationele kant van het politiewerk dit ook gaat merken. Bij de niet-operationele functies bestaat al geruime tijd een overbezetting.’
Verder is de politie onder meer zeer terughoudend bij het doen van nieuwe aankopen en bestellingen en stelt deze waar mogelijk uit tot volgend jaar.

Volgend jaar

Als de politie de adviezen van de taskforce opvolgt, kan dat dit jaar zo’n 50 miljoen euro op de begroting schelen. Voor de periode daarna wordt gezocht naar besparingen die jaarlijks zo’n 150 miljoen opbrengen. Dit is nodig om ook in 2022 een sluitende begroting te krijgen en tegelijk te werken aan bijvoorbeeld de noodzakelijke verbeteringen van informatievoorziening en cybersecurity. Wat er volgend jaar precies moet worden gedaan om verdere tekorten te voorkomen, wordt nu verder uitgewerkt. Daarover neemt de korpsleiding dit najaar een besluit.