Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie op zoek naar cyberinformanten

Politieagenten die informanten runnen, ontmoeten hun contactpersonen vaak in de kroeg of een restaurant. Maar mensen met informatie over cybercriminaliteit zijn lastiger te vinden. Daarom gaat de politie gericht naar hen op zoek.

runner

Cybercriminelen opereren doorgaans op zichzelf. Informanten zijn daardoor ook dun gezaaid. Dat maakt het lastig informatie over cybercriminaliteit in te winnen. ‘Bij klassieke criminele samenwerkingsverbanden zijn veel meer poppetjes betrokken en dus ook veel meer mensen die op de hoogte zijn en er mogelijk met de politie over willen praten’, vertelt Mark, runner bij een Team Criminele Inlichtingen (TCI) op het thema cybercrime. ‘Bij cybercriminaliteit is dat lastiger. Het is een behoorlijke uitdaging om cybercriminelen op te sporen, daarom proberen we meer informanten op dit gebied te vinden.’

Zware criminaliteit

Mark onderhoudt uitsluitend contacten met informanten op gebied van cybercrime. 'In principe concentreren we ons op alle vormen van cybercrime, zolang die maar vallen onder de noemer zware criminaliteit en de melder belang heeft bij afscherming van diens identiteit. Dat gaat van WhatsApp-fraude en DDoS-aanvallen tot ransomware en hacken’, zegt Mark. ‘We worden steeds meer geconfronteerd met cybercrime. Voor de opsporing is het belangrijk dat we die ontwikkeling ook kunnen duiden door informatie in te winnen.’

Maar mensen met inlichtingen over cybercriminaliteit melden zich nog te weinig bij de politie. ‘We proberen hen dus actief binnen te halen’, zegt Mark. ‘Soms hebben de cybercrimeteams verdachten binnen zitten, die ook interessant voor ons kunnen zijn. Of er zijn getuigen die alleen anoniem informatie willen delen. En we zijn actief op internetfora en het darkweb, waar we potentieel interessante informanten benaderen.’

Samenwerking

Om het bereik onder de doelgroep verder te vergroten, is de politie nu een samenwerking aangegaan met Tweakers, een toonaangevende website op gebied van technologie en elektronica met een grote community. Op de website wordt een artikel geplaatst over de rol van het TCI en de zoektocht naar mensen die − afgeschermd − informatie over cybercrime willen delen met de politie in de hoop dat meer mensen contact opnemen.

Bekendheid

Mark vindt het lastig aan te geven wanneer het initiatief is geslaagd. ‘We gaan niet turven hoeveel informanten zich melden. Misschien dat mensen over een paar maanden iets horen dat voor ons interessant kan zijn en zich dan het artikel op Tweakers herinneren of dit vinden via zoekmachines. Denk aan mensen die gewetensbezwaren krijgen als in een community grenzen worden overschreden of iemand horen opscheppen over een DDoS-aanval. Of beveiligingsonderzoekers die op belastende informatie stuiten maar dit niet met naam en toenaam met buitenstaanders willen delen. Soms willen medewerkers van een bedrijf alleen afgeschermd informatie delen om te voorkomen dat hun werkgever reputatieschade en financiële problemen ondervindt. Dit soort mensen hopen we te bereiken via Tweakers. En we willen sowieso dat het TCI en onze mogelijkheden meer bekendheid krijgen binnen deze doelgroep.’

Mark is een gefingeerde naam.


Via Signal-nummer 06-25250296 kunt u volledig veilig en anoniem aan Team Criminele Inlichtingen een bericht sturen.