Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie Deventer nog meer betrokken bij wijken

Laatst gewijzigd op:

Deventer - De politie in Deventer vindt het belangrijk om aanwezig te zijn in de wijk en met haar partners te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Sinds 1 januari heeft het politieteam een nieuwe werkwijze ingevoerd waardoor ze dat nog beter kan doen. Zo zijn de wijkagenten allemaal van wijk gewisseld en werken zij samen met agenten die zijn gekoppeld aan hun werkgebied. Daardoor kunnen zij efficiënter werken en gebruikmaken van verschillende specialisten in het team. Daarnaast worden er scherpere keuzes gemaakt en ligt de focus meer op opsporing. “Wij willen het wijkgericht werken versterken. De wijkbewoners hebben nu naast een wijkagent een heel team die voor hen aan de slag gaat”, aldus de teamchef Eren Balanan en waarnemend teamchef Joost Holterman IJsselland-Zuid.

Wijkagenten zijn de oren en ogen in Deventer. Ze zijn op de hoogte van alles wat er speelt. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en werken nauw samen met partners, zoals het sociale wijkteam, buurtbemiddeling en andere hulpverleners. Teamchef Balanan zegt hierover:  “Afgelopen jaar heeft het politieteam gekeken hoe zij het wijkgericht werken kan versterken en meer de focus kan leggen op opsporing. Ze speelt daarbij in op ontwikkelingen in de maatschappij zoals ondermijnende criminaliteit en digitale criminaliteit”.

Aansluiten bij de wijkindeling van de gemeente en netwerkpartners

Net als veel partners sluiten we aan bij de zes wijken waarin de stad Deventer is verdeeld. Aan die wijken zijn wijkagenten gekoppeld en ieder wijk heeft zijn eigen wijkteam van mensen dat onderdeel is van het team en de stad Deventer. Het gebied wordt voor ons overzichtelijk, de wijkagenten werken informatiegestuurd nauwer samen met hun wijkteam aan de veiligheidsproblemen in dat gebied. Dat zorgt voor meer betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners. En daar doen we het voor.

Win-winsituatie

“We zien bij onze wijkagenten een grote passie voor het vak en een enorme betrokkenheid bij hun wijk. Tegelijkertijd zien we ook dat veel van onze inwoners actief zijn op sociale media en dat er soms sprake is van specifieke problemen zoals jeugdoverlast. Een wijkagent kan voor die onderwerpen nu een beroep doen op iemand uit zijn team. De wijkagenten krijgen meer zelf de regie en zijn/haar collega’s van dat wijkteam meer mogelijkheden voor zelfsturing. De collega’s in het team handelen nog steeds incidenten af maar doen dat dus in hun eigen werkgebied. Daardoor ontstaat er veel meer binding tussen agenten en de wijk. Een win-winsituatie”, vertelt Holterman.

Focus

“De wijkagent blijft het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners en partners. Er wordt wel kritischer gekeken naar de casussen waar wijkagenten bij aansluiten. Tijd is schaars ook voor de wijkagenten. Een stap naar voren in de opsporing betekend elders een stapje terug. Als het bijvoorbeeld gaat om een geschil tussen buren waarbij geen sprake is van strafbare feiten dan kunnen onze partners dat heel goed oplossen zonder de wijkagent. Of iemand die overlast veroorzaakt en onder begeleiding staat van een zorginstelling. Als er geen gevaar is en er is geen sprake van strafbare feiten, zullen we meer dan anders een actie van die instellingen verwachten. Daardoor heeft de wijkagent in samenwerking met het eigen wijkteam meer tijd voor zaken als jeugdoverlast, dealers, of een bezoek bij een verdacht pand. We zullen ook nadrukkelijker de hulp blijven vragen aan de wijkbewoners. Blijf verdachte omstandigheden bij ons melden! Dat kan ook anoniem via Bel M op 0800-7000. Dit is van groot belang”, aldus de chefs Holterman en Balanan.

Mijn wijk

Een groot deel van de wijkagenten is verplaats. Daarbij is gekeken naar de thema’s die spelen in een wijk en de kwaliteiten en ervaring van de wijkagenten. “We hebben gekeken op welke plek onze wijkagenten het meest tot hun recht komen. Dat is voor de wijkagenten, de partners en de wijkbewoners even wennen. Tegelijkertijd is het goed dat iemand met een frisse blik naar een wijk kijkt. Wij zijn er zeker van dat iedereen nu op zijn plek zit. Wilt u weten wie u wijkagent is? Kijk dan op https://www.politie.nl/mijn-buurt. Daar kunt u invullen waar u woont en dan ziet u meteen wie uw wijkagent is. U kunt uw wijkagent via die manier ook een mail sturen. Telefonisch contact opnemen kan via 0900-8844. Hebt u een vraag over de veiligheid in uw wijk? Neem contact op met uw wijkagent!”, zegt Holterman.