Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Definitief ontwerp nieuwe hoofdbureau politie-eenheid Den Haag gereed

Gepubliceerd op:

Den Haag - Het definitief ontwerp van het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag is klaar. Volgens de aangepaste planning neemt de politie het nieuwe pand, waarin zo’n 2.200 politiemedewerkers komen te werken, medio 2024 in gebruik.

De oplettende kijker valt het direct op: de kenmerkende toren die in het ruim anderhalf jaar geleden gepresenteerde voorlopig ontwerp stond, is verdwenen. Dit is het gevolg van enkele grote wijzigingen die in de tussenliggende periode zijn doorgevoerd, veelal op aangeven van en in overleg met de zogenoemde gebruikersgroepen. In deze gebruikersgroepen denken politiemedewerkers van de verschillende onderdelen die in het toekomstige hoofdbureau komen te werken mee.


Buitenzijde gebouw gezien vanaf de Wegastraat

Parkeerplaatsen

Zo is in het definitief ontwerp enerzijds ruim vijfhonderd vierkante meter extra vloeroppervlak erbij gekomen voor onder toekomstige personele uitbreidingen. Anderzijds zijn ruim driehonderd parkeerplaatsen uit het pand weggehaald. Deze komen in een nog te bouwen parkeergarage op de plek van het oude politiepand aan de Wegastraat 44, een paar honderd meter verderop. Deze toekomstige parkeergarage wordt overwegend gebruikt als parkeergarage voor de politie. In het pand komt ook een passage die een verbinding vormt tussen de Wegastraat en de Orionstraat. Tot slot komen er op de begane grond van deze garage enkele bedrijfsruimtes die zijn bedoeld voor servicegerichte bedrijven. Hierover volgt later meer informatie.


Bovenaanzicht nieuwe hoofdbureau waarop zowel de toegankelijke daktuin als de duurzame maatregelen (zoals groen dak en zonnepanelen) duidelijk zijn te zien.

Planning aangepast

Alle doorgevoerde veranderingen hebben de planning wel bijna een half jaar opgeschoven. Naar verwachting neemt de politie-eenheid Den Haag het nieuwe pand in het voorjaar van 2024 in gebruik, een klein half jaar later dan in eerste instantie gepland. Nu het definitief ontwerp klaar is, wordt ook de binnenzijde van het gebouw in het zogenoemde technisch ontwerp vastgelegd en begint op korte termijn de aanbesteding voor de aannemer.


Schets van de binnenzijde van het nieuwe gebouw

Waarom nieuwbouw?

Al in 2018 viel de keuze op nieuwbouw voor het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag. Steeds vaker bleek namelijk dat het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan in zowel technisch als functioneel opzicht flink is verouderd. Grote aanpassingen – en dus verbouwingen – zouden nodig zijn om het pand weer te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De benodigde renovatie zou niet gefaseerd mogelijk zijn en ook niet in ‘bewoonde’ toestand.

Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, bleek het gunstiger om uit te kijken naar een nieuwe locatie. Uit onderzoek bleek dat er in de gemeente Den Haag geen panden leeg staan die zouden kunnen dienen als nieuw hoofdbureau. Om die reden is gekozen voor nieuwbouw. Op lange termijn valt nieuwbouw goedkoper uit dan renovatie van het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan.

Geen publieksfunctie

In het toekomstige hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag worden onder meer de eenheidsleiding- en staf, de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en de Dienst Regionale Recherche (DRR) gehuisvest. Ook het cellencomplex verhuist mee. In totaal komen er circa 2.200 politiemedewerkers te werken. Net als bij het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan al het geval is, krijgt het toekomstige bureau geen publieksfunctie.

Panden afgestoten

Zodra de politie-eenheid Den Haag het nieuwe hoofdbureau in gebruik neemt, naar verwachting medio 2024, worden vier panden overbodig. Naast het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag zijn dat panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden, die eveneens geen van allen een publieksfunctie hebben, worden na de verhuizing afgestoten.