Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Illegaal feestje: feestgangers bekeurd

De politie heeft vrijdagavond een feestje beëindigd in een pand aan de Eendrachtsstraat.

In een bedrijfspand bleek een feestje aan de gang te zijn met 11 personen. Geen van hen hield zich aan de geldende regels. Het feestje werd beëindigd en de aanwezigen ontvingen de nodige bekeuringen.

Intensieve handhaving illegale feesten
Bij aantreffen van illegale feesten treedt de politie direct verbaliserend op. We richten ons daarbij niet alleen op de organisator, ook de bezoekers worden beboet. De handhaving rond illegale feesten en andere samenkomsten moet verdere verspreiding van het Coronavirus tegengaan.

 

2021025285