Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Criminaliteit 2020: minder inbraak, meer cybercrime

Het criminaliteitsbeeld is vorig jaar sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het meest in het het oog springt de daling van het aantal inbraken en de toename van online misdrijven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar licht met een procent ten opzichte van 2019.

Motoragent en motor (deels te zien)

De coronamaatregelen leidden tot een verschuiving in de criminaliteit. Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde met 23 procent en de registraties van zakkenrollerij halveerde bijna. Daartegenover staat een forse toename van cybercrime, daarvan zijn in 2020 127 procent meer gevallen geregistreerd.

Meer overlast
Ook kent 2020 een toename van overlastmeldingen. Doordat Nederland massaal meer thuis was, werd er meer overlast veroorzaakt, maar ook ervaren. Jeugd-  en geluidsoverlast lijken het sterkst te reageren op de coronaperiode. Het totaal van de geregistreerde overlastincidenten steeg in 2020, met  bijna 145.000 incidenten, en lag daarmee 39% hoger dan in 2019.

Personen verward gedrag
De stijging van overlast door mensen met verward gedrag is in 2020 opnieuw gestegen, hoewel de stijging lijkt af te vlakken.  Met meer dan 100.000 meldingen op jaarbasis heeft de politie daar de handen nog steeds vol aan. Dit is het gecorrigeerde aantal na aftrek meldingen door een andere manier van registreren.

Bekijk voor een gedetailleerd overzicht de cijfers in onze dataportal.