Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Blauwe verlichting voor politiebikers

Gepubliceerd op:

Nederland - Sinds oudjaarsnacht voeren politiebikers uit een aantal eenheden ook blauwe optische signalen op hun fiets. Door de betere zichtbaarheid kan er veiliger en efficiënter worden gewerkt, is de verwachting. Het betreft een proef van vier maanden.

politiebike

De pilot loopt van 1 januari 2021 tot en met april 2021 in zes basisteams: Leijdal en Markdal (beide Eenheid Zeeland-West-Brabant), Burgwallen (Eenheid Amsterdam), Zoetermeer (Eenheid Den Haag), Groningen Centrum (Eenheid Noord-Nederland) en Meijerij (Eenheid Oost-Brabant). Elk basisteam krijgt de beschikking over vier fietsen die zijn voorzien van de opvallende blauwe verlichting, die aanvullend is op de reguliere verlichting.    

Ontheffing

Omdat fietsen volgens de wet geen (blauwe) optische signalen en/of knipperende verlichting mogen voeren, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontheffing verleend voor de duur van de pilot. Voorwaarde is dat in de evaluatie van de pilot expliciet aandacht wordt besteed aan het effect op de verkeersveiligheid. 

Zichtbaar

Nick Schuermans, politiebiker in basisteam Leijdal, is behalve projectleider ook de initiatiefnemer van de pilot. ‘Die is ontstaan uit de behoefte om de zichtbaarheid, herkenbaarheid en inzetbaarheid van de bikers te vergroten. Als politiebikers zijn we niet altijd goed zichtbaar. Dat is enerzijds onze kracht wanneer we onopvallend in een wijk willen surveilleren, maar aan de andere kant zijn er ook situaties waarin je juist wel wilt opvallen. Optische lichtsignalen kunnen dan bijdragen aan een veiligere werkomgeving. Denk aan het verlenen van assistentie bij een verkeersongeval of wanneer je op een donkere weg een spoedmelding krijgt. Als fietser ben je toch kwetsbaar in het verkeer. De speciale verlichting vergroot ook de herkenbaarheid, want blauw licht wordt direct geassocieerd met hulpverleningsdiensten.’

Brancherichtlijn

In tegenstelling tot gemotoriseerde hulpverleningsvoertuigen vallen de fietsen met optische lichtsignalen niet onder de brancherichtlijn Verkeer Politie. Bikers hebben dus geen voorrang op andere voertuigen als de lichtsignalen zijn ingeschakeld. Schuermans: ‘We hebben afgesproken dat we terughoudend zijn bij het voeren van de blauwe verlichting, dus alleen als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het overige verkeer en die van ons.’

Na de pilot wordt gekeken of de optische lichtsignalen voor politiebikers landelijk kunnen worden ingevoerd.