Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politiestudent ontslagen

Het plaatsvervangend diensthoofd HRM van het Politiedienstencentrum heeft op 12 juli een politiestudent ontslagen vanwege ernstig plichtverzuim.

politie

De politiestudent, die werkzaam was in de eenheid Amsterdam, wordt verdacht van ontucht met twee minderjarige meisjes van 14 en 15 jaar en het daarvan vervaardigen en bezitten van kinderpornografisch materiaal. De voorvallen hebben zich afgespeeld in de privé-omgeving van de politiestudent. Er is strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd en het Openbaar Ministerie heeft besloten de politiestudent te vervolgen.

Aansluitend op het strafrechtelijk onderzoek heeft het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum een disciplinair onderzoek ingesteld. Politiestudenten vallen onder de Dienst HRM van het Politiedienstencentrum en lopen tijdens hun opleiding praktijkstage bij een eenheid.

De uitkomst van het disciplinaire onderzoek was dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim. De aard van het politiewerk en het noodzakelijke vertrouwen in het politiekorps brengen met zich mee dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de integriteit en betrouwbaarheid van politiemedewerkers. Het handelen van de politiestudent heeft dit vertrouwen in hem onherstelbaar beschadigd.

Meer informatie over de beroepscode van de politie vindt u op Politie.nl