Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inval in woning Peetersdreef

Laatst gewijzigd op:

Utrecht - De politie deed dinsdagochtend 15 juni een inval in een woning aan de Peetersdreef. Hierbij zijn hoeveelheden drugs, geld, dure horloges en een vuurwapen aangetroffen.

politie

In een onderzoek naar drugshandel kwam deze woning naar voren als opslagplaats voor harddrugs. Bij de inval werden onder meer drugs, geld, dure horloges en een vuurwapen gevonden en spullen die wijzen op mogelijke drugshandel. Aantallen zijn nog niet bekend; er wordt nog geteld, getest en gewogen. Een 40-jarige Utrechter werd aangehouden.

Drugs, vooral cocaïne, vormen een groot probleem in de stad. De cocaïnehandel brengt allerlei ondermijnende criminaliteit in de wijken met zich mee, zoals bedreigingen, witwassen, geweld en liquidaties. De onderwereld maakt gebruik van legale organisaties, bedrijven en voorzieningen en dat noemen we ondermijning. Waar we ons het meeste zorgen over maken, is de aanwas van jongeren in de cocaïnehandel. Criminelen ronselen jongeren en zetten hen in voor het plegen van steeds zwaardere misdaden. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. Wij werken er samen met de gemeente en andere organisaties hard aan om de drugshandel af te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden getrokken.

Melden heeft zin

Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten veiliger. Hiervoor hebben we ook signalen uit de buurt hard nodig. Ziet, ruikt of herkent u signalen van drugshandel en of -productie meld het dan! Dat kan via de wijkagent, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.