Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politiechef Jannine van den Berg stopt bij de Landelijke Eenheid

Laatst gewijzigd op:

Driebergen - Politiechef Jannine van den Berg stopt aan het einde van dit jaar bij de Landelijke Eenheid (LE). Ze heeft de Korpsleiding onlangs over haar besluit geïnformeerd en gaat zich beraden op haar volgende werkplek

Jannine van den Berg

Als  Van den Berg vertrekt, is zij bijna zes jaar de hoogste baas van de LE geweest. ‘Wat mij betreft is dat een natuurlijk moment om te vertrekken. Maar wat evenzeer meespeelt, is dat de commissie Schneiders aan het einde van dit jaar haar bevindingen presenteert over de heroriëntatie die zij uitvoert naar de inrichting van de Landelijke Eenheid (LE) en haar positionering binnen het politiebestel. Het is aan mijn opvolger om met die bevindingen aan de slag te gaan. Een nieuwe start, onder leiding van een nieuwe politiechef’.

Bewogen periode

Hoewel Van den Berg pas over enkele maanden vertrekt, blikt zij nu al terug op een bewogen periode. ‘We hebben fantastische operationele successen behaald, waarvan de aanhouding van Ridouan T., het kraken van Enchrochat en de internationale samenwerking bij operatie ‘Trojan Shield’ het meest in het oog springen. Maar het was ook een periode waarin ik met de nodige problemen binnen de eenheid werd geconfronteerd.’
‘Toen ik begon, kampten collega’s met de naweeën van de reorganisatie, de nieuwe inrichting van de eenheid, het nieuwe beheer. Er was binnen diverse diensten onrust. Ook qua leiderschap en cultuur waren veranderingen noodzakelijk. Ondertussen moesten we een sterk toenemende werkdruk opvangen en zorgen dat de eenheid de ontwikkelingen in de samenleving kon bijbenen, met name op het gebied van CTER. Samen met de leiding ben ik vol aan de bak gegaan. Het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek laat gelukkig zien dat we met elkaar vooruitgang hebben geboekt.’

Basis

Verschillende onderzoeken maakten de afgelopen jaren duidelijk dat fundamentele veranderingen nodig zijn om de problematiek bij de LE structureel het hoofd te bieden. ‘Die conclusie onderschrijf ik volledig’, zegt Van den Berg. ‘We hebben als eenheidsleiding veel verbeterstappen gezet, maar soms loop ik ook als eenheidschef tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Zo heb ik wel de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen, maar niet altijd het mandaat. Verder is de LE een eenheid die maatwerk vereist, de huidige kaders maken dat nu niet altijd mogelijk.’
Het is daarom goed, zegt Van den Berg, dat de commissie Schneiders nu onderzoekt of die kaders moeten worden aangepast.

Onderzoeken

Voor de commissie Schneiders haar bevindingen bekend maakt, verschijnen dit jaar nog enkele onderzoeken over de LE. De Inspectie J&V komt met rapporten over het cluster CTER en de afdeling Afgeschermde Operaties van de DSO. Een speciale commissie doet onderzoek naar het overlijden van een medewerker van de afdeling AO en de werkomstandigheden binnen de afdeling.
‘Ik verwacht dat de uitkomsten van deze onderzoeken onderschrijven dat er fundamentele verbeteringen nodig zijn om de werkzaamheden in de toekomst aan te kunnen. Mijn opvolger kan hiermee dan aan de slag.’

Trots

De komende maanden blijft Van den Berg zich volledig inzetten voor een optimaal werkklimaat voor alle collega’s van de LE. ‘Dat heb ik altijd nagestreefd en dat blijf ik doen. Ik hoop dat mijn opvolger de structurele veranderingen kan doorvoeren die nodig zijn. Die de Landelijke Eenheid verdient. We hebben zoveel specialismen in huis waarmee we de eenheden dagelijks ondersteunen en we boeken prachtige zichtbare én onzichtbare resultaten. Dat toont de betrokkenheid en gedrevenheid van collega’s. Ik ben er elke dag trots op dat ik leiding mag geven aan deze eenheid en de mensen die er werken. Mijn besluit om te vertrekken, verandert daar niets aan.’

Reactie korpsleiding

In een reactie laat korpschef Henk van Essen weten dat hij het besluit van Jannine van den Berg respecteert. ‘Jannine heeft zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet voor de Landelijke Eenheid. Onder haar leiderschap zijn prachtige operationele resultaten geboekt en zijn goede stappen gezet in de doorontwikkeling van de eenheid. Dat neemt niet weg dat de eenheid nog altijd voor een aantal grote opgaven staat. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jannine zich hiervoor tot haar vertrek blijft inzetten, zoals ze dat sinds 2016 heeft gedaan.’