Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Man voor ruim 800.000 euro opgelicht door beleggingsfraudeurs

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - Een 71-jarige man is het slachtoffer geworden van beleggingsfraude. De oplichters maakten de man ruim 800.000 euro afhandig.

Cybercrime phishing creditcards

De man zag op social media een advertentie van een zeer bekend wereldwijd actief bedrijf om te investeren in cryptovaluta. Hij klikte op de link in de advertentie en vulde zijn gegevens in. Hij was van plan een relatief klein bedrag van  500 euro te investeren.

De man werd vervolgens benaderd door verschillende “investeringsmaatschappijen”. Hij maakte zijn geplande investering van een paar honderd euro direct over naar een rekening. Vervolgens werd hij weer benaderd, met de vraag of hij enkele duizenden euro’s wilde investeren, tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dit geld zou hij daarna gelijk weer teruggestort krijgen. Daarvoor moest de man een app installeren op zijn telefoon en computer. Doordat de man deze apps  installeerde kregen de oplichters toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

Daarnaast haalden de oplichters het slachtoffer over om zijn bankgegevens af te staan, zodat zij een rekening konden openen in Duitsland. Vanaf daar kon hij zijn beleggingen zogenaamd gemakkelijk investeren. In werkelijkheid werden er vanaf deze rekening grote bedragen overgemaakt waarmee bitcoins werden aangeschaft. De man kon echter niet zelf beschikken over de plek waar de bitcoins kwamen te staan. In totaal raakte de man op deze manier ruim 800.000 euro kwijt. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van beleggingsfraude.

Wat is beleggingsfraude?

Slachtoffers worden benaderd met als doel hen geld te laten investeren of te laten beleggen. Beloofde rendementen zijn altijd hoger dan elders (en vaak te mooi om waar te zijn). De rendementen worden echter niet of tijdelijk betaald. Vaak uit de inleg van andere investeerders tot deze er niet meer zijn of de fraude wordt ontdekt. Soms wordt na een korte periode al een mooi rendement “behaald”, waarna een extra investering gevraagd wordt. Uiteindelijk blijken de investeringen of beleggingen waardeloos en is uw geld in de zak van de fraudeur terechtgekomen.

Slachtoffer van beleggingsfraude? Dit kunt u doen

  • Neem contact op met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)De AFM is toezichthouder op financiële ondernemingen en kan met uw informatie gericht actie ondernemen. Zo onderzoekt AFM of de financiële onderneming de regels heeft overtreden. Zo nodig gaat de AFM met de onderneming een gesprek aan, legt een boete op of trekt de vergunning in. Wanneer er sprake is van strafbare feiten, bespreekt de AFM dit met de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst). De FIOD-ECD zijn de opsporingsdiensten voor de belastingdienst maar ook voor de AFM. Mocht de AFM adviseren om aangifte te doen bij de politie dan kunt u daarvoor een afspraak maken via tel. 0900-8844. 
  • Dien een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit instituut beslecht geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Alle financiële dienstverleners in Nederland zijn verplicht aangesloten bij het Kifid. U kunt controleren of een financiële dienstverlener is aangesloten bij het Kifid
  • Informeer uw bank als uw rekeninggegevens bij de fraudeurs bekend zijn; Als u al betaald heeft, onderzoek dan hoe u uw geld terug kunt krijgen door na te gaan wat uw rechtspositie is en welke mogelijke juridische stappen u kunt nemen tegen de fraudeur.
  • Bewaar alle brieven en documenten die u van de fraudeurs heeft ontvangen en alle correspondentie van uw kant.
  • Neem telefoongesprekken zoveel mogelijk op en bewaar deze. Dit kan allemaal dienen als bewijs in een civiele zaak. Deze correspondentie is ook belangrijk voor politie en justitie;
  • Stop met verder investeren via dit bedrijf. Zo beperkt u uw verlies; Laat u er zich niet van weerhouden hulp en advies te zoeken als er wordt aangedrongen op geheimhouding; Blijf bij uw eis om terugbetaling en laat u niet overhalen uw geld opnieuw te beleggen. Ook als er wordt aangedrongen uw rendement opnieuw te beleggen of als terugbetaling steeds met een smoes wordt uitgesteld.     
  • Neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar/juridische hulpverlening