Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Wapeninleveractie 'Den Bosch Ontwapent' volgende week van start

Omdat we zien dat jongeren steeds vaker bij incidenten gebruikmaken van diverse soorten wapens en naar aanleiding van een burgerinitiatief van een aantal inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, organiseert de politie samen met de gemeente, Halt en jongerenorganisatie PowerUp073, een wapeninleveractie. De actie wordt gehouden van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juni onder de naam ‘Den Bosch Ontwapent’. Wie tijdens deze actie zijn (steek)wapen inlevert, kan dat doen zonder strafrechtelijke consequenties. Deze actie is het begin van een pallet van activiteiten, waarbij de komende maanden ook middelbare scholen en inwoners betrokken zijn.

Aankondiging Facebook

Steeds vaker worden steekwapens bij minderjarigen in beslaggenomen. Wanneer je al van huis gaat met een wapen op zak, is de stap om daarnaar te grijpen nog maar klein. Deze actie is een eerste stap in een heel programma waarmee we jongeren en jong volwassenen bewust willen maken van de gevaren van het hebben van wapens en er voor zorgen dat het aantal wapens in de samenleving vermindert.

Container

Daarom kan iedereen in de week van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juni wapens, zoals slag-, steek- of stootwapens anoniem en zonder strafvervolging inleveren op het politiebureau aan de Vogelstraat 41 in Den Bosch. Daar staat een container waarin de wapens kunnen worden gedeponeerd. Maar ook is er die week een mobiele container in omloop, die door de politie en Powerup073 steeds op een andere locatie waar jongeren samenkomen wordt geplaatst. Waar dat is verschilt van dag tot dag en wordt via onze social mediakanalen gecommuniceerd. De actie is vooral gericht op jongeren en hun ouders. Via social media, posters en flyers vraagt de politie aandacht voor de inleveractie om zo jongeren te bewegen hun wapens in te leveren. Uiteraard kunnen naast jongeren ook andere burgers hun wapens inleveren.

Inleveren vuurwapens

Voor het inleveren van vuurwapens en/of munitie moet een afspraak worden gemaakt om deze thuis op te laten halen door de politie. Anoniem inleveren van een vuurwapen is dus niet mogelijk. Het maken van een afspraak kan via 0900 – 8844. Een politieagent in burgerkleding komt het wapen dan in een onopvallende politieauto thuis ophalen. Vervolgens wordt onderzocht of het ingeleverde vuurwapen betrokken is geweest bij een strafbaar feit. Er is geen vervolging voor alléén het bezit van het vuurwapen.

Meer activiteiten

Na de zomer zal een aantal middelbare scholen in samenwerking met Halt ook aandacht schenken aan het gebruik en het gevaar van wapens binnen hun lesprogramma.Dan zijn er ook kluisjescontroles gepland. Tevens zullen de indieners van het burgerinitiatief het signaal van ontwapenen versterken met een tal van activiteiten. Zo zal op de dag van de vrede, 21 september een manifestatie plaats vinden die begint op het Anne Frankplein en eindigt in de tuin van vrede en vrijheid met aandacht voor het stoppen van wapenhandel. Ook is het idee om de wapeninleveractie komend jaar te herhalen.

Houd in elk geval voor meer informatie over deze activiteiten de websites en social mediakanalen van de verschillende partners in de gaten.