Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

174 aanhoudingen in strijd tegen mobiel banditisme

Tijdens de vijftiende editie van de internationale actie Trivium zijn er, onder coördinatie van de Nederlandse politie en in samenwerking met Europol en vijftien andere landen, minimaal 174 verdachten aangehouden en 27 voertuigen inbeslaggenomen.

auto

Trivium, een actie die zich richt op de aanpak van internationaal rondtrekkende dadergroepen die zich bezig houden met georganiseerde vermogenscriminaliteit (mobiel banditisme), wordt gecoördineerd en georganiseerd door de Dienst Infrastructuur, samen met Dienst Landelijke Informatieorganisatie, beiden van de Landelijke Eenheid. Tijdens deze vijftiende editie, die plaats vond van woensdag 3 t/m vrijdag 5 november 2021, namen naast Nederland en Europol nog 15 andere Europese landen deel. De meeste van deze landen hadden een vertegenwoordiger naar het hoofdkantoor van Europol in Den Haag gestuurd voor de real-time informatie-uitwisseling.

Trivium XV
Tijdens de drie actiedagen begin november 2021 werkten zestien Europese landen en Europol samen om een vuist te maken tegen mobiel banditisme. In totaal hebben honderden politieagenten zich bezig gehouden met tientallen verschillende interventies, verspreid over heel Europa, die waren gericht op observaties, inbeslagnemingen, informatie-uitwisselingen, achtervolgingen en aanhoudingen.

In totaal zijn er tijdens Trivium XV in heel Europa bijna 25.000 personen, meer dan 16.000 voertuigen en 800 locaties gecontroleerd, waarvan veel op basis van indicaties van mobiel banditisme en bij grenscontroles. Bij deze controles zijn er in 27 voertuigen inbeslaggenomen, minimaal 174 verdachten aangehouden en tevens nog meer dan 200 andere goederen van criminelen inbeslaggenomen, waaronder verboden wapens, grote hoeveelheden contant geld en verdovende middelen.

Tijdens Trivium is er een unieke mogelijkheid voor landen om internationaal real-time informatie onderling uit te wisselen. Zo was de Intelcel Mobiel Banditisme van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie aanwezig in het coördinatiecentrum Trivium voor inhoudelijke kennisvragen, het monitoren van systemen zoals de ANPR en het verder opwerken van opgedane informatie naar intelligence voor de operatie. Vorige week is meer dan 420 keer informatie uitgewisseld tussen Europol en onderling tussen de deelnemende landen: Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Servië, Albanië, Roemenië, Litouwen, Griekenland, Cyprus en Malta.

Aanhoudingen en inbeslagnames
Tijdens Trivium XV zijn in Nederland ten minste 29 personen aangehouden en 10 voertuigen in beslag genomen, in relatie tot verschillende zaken, waaronder feiten gerelateerd aan mobiel banditisme. In combinatie met de Korridorfahndung, een grensactie in samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie en de Koninklijke Marechaussee (KMAR), zijn er minimaal 51 verdachten aangehouden. In totaal zijn er bij deze gezamenlijke acties 3428 personen en 1947 voertuigen gecontroleerd.

Korridorfahndung
Ook werd tijdens Trivium XV  op donderdag 04 november 2021, zoals gebruikelijk op de tweede dag van Trivium, de Korridorfahndung gehouden. Eén van de doelen van deze internationale controleactie is de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en het vergroten van de (verkeers)veiligheid langs de Nederland/Duitse grens. Van Groningen tot Aken en in het achterland aan beide zijden van de grens kwamen politiemensen, KMAR en diverse opsporingspartners in actie.

Aan deze controle werd aan Nederlandse kant deelgenomen door de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Nationale Politie, Eenheden Noord- en Oost Nederland, Limburg en de Landelijke Eenheid. Aan Duitse kant werkten de Bundespolizei, de Zoll (douane) en de politiekorpsen van de bondslanden Nordrhein-Westfalen, Sachen, Sachsen-Anhalt, Hessen en Niedersachsen, alsmede het kenniscentrum voor Vaartuigcriminaliteit in Konstanz mee. Tegelijkertijd werd ook in Polen een controle uitgevoerd.

Mobiel Banditisme
De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak.

Tijdens de actie Trivium werken veel verschillende politieorganisaties van allerlei Europese landen samen met Europol om deze mobiele bendes hard aan te pakken.

EMPACT
Onder de vlag van EMPACT-OPC (Organized Property Crime) wordt op internationaal niveau mobiel banditisme aangepakt en informatie uitgewisseld en worden internationale opsporingsonderzoeken uitgevoerd. EMPACT zijn samenwerkingsverbanden binnen de EU waarbij de EU Lidstaten structureel samenwerken bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. EMPACT is een afkorting voor: European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats. De EMPACT projecten worden ondersteund door Europol en Eurojust.