Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Negentien aanhoudingen na ongeregeldheden

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - De politie is zaterdagavond 20 november tot na middernacht bezig geweest met optreden tegen relschoppers die de openbare orde verstoorden in de omgeving van de Vaillantlaan. Een grote groep jongeren zocht er bewust de confrontatie met de politie. De groep stichtte brandjes, pleegde vernielingen, belaagde automobilisten en gooide met stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Rond 1:00 uur keerde de rust weer terug. In totaal hield de politie negentien personen aan.

Surveillancemotor met zwaailicht en stopteken

Vanwege diverse oproepen op sociale media tot ongeregeldheden in Den Haag en Katwijk waren agenten al vroeg in de avond zichtbaar op straat aanwezig.

Katwijk
In Katwijk verzamelde er een groep van een paar honderd personen na de sluitingstijd van de horeca op de boulevard. Ondanks het gooien van zwaar vuurwerk bleven grote ongeregeldheden uit. Na enige tijd keerde de rust terug.

Den Haag
In Den Haag werden relschoppers opgeroepen om huiswaarts te gaan. De groep die rond 22.30 uur nog steeds op straat aanwezig was, leek echter uit te zijn op een confrontatie met de politie. De burgemeester van Den Haag kondigde daarom een noodbevel af voor de gebieden Schilderswijk en Transvaal. De overgebleven relschoppers stichtten een paar brandjes, onder andere in een vuilcontainer en op een kruispunt. Daarnaast werden er vernielingen aangericht onder andere aan verkeerslichten. Ook werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen die vanaf daken werden gegooid. Op sommige plekken is er door de politie daarom ook stevig opgetreden met de inzet van de mobiele eenheid, team surveillancehonden en politiepaarden. De waterwerper bluste een brandje op een kruispunt. Agenten verrichtten in totaal 19 aanhoudingen voor onder andere belediging, openbare geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en het niet voldoen aan bevel of vordering.

Steen door ruit ambulance
Een van de relschoppers gooide in Den Haag een steen door de zijruit van een passerende ambulance, die op dat moment een patiënt naar het ziekenhuis vervoerde.

Vijf agenten gewond
Gedurende de inzet in Den Haag raakten vijf agenten gewond. Een agent raakte gewond bij een aanhouding en liep daarbij een knieblessure en een hersenschudding op. Hij werd per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Twee politieruiters liepen gehoorschade op en twee collega’s raakten gewond aan hun hand. Ook zij zijn en/of worden behandeld in het ziekenhuis.

Handhaving openbare orde
De politie handhaaft de openbare orde om de veiligheid van passanten en omwonenden te kunnen garanderen. De politie is er voor iedereen. Voor een veiliger Nederland. De politie stapt naar voren en treed op tegen relschoppers, als er strafbare feiten worden gepleegd of als de gezondheid van omstanders en/of hulpverleners in gedrang komt. Om te beschermen of te handhaven mogen en moeten politiemensen geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Het geweld dat de politie mag gebruiken is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt achteraf altijd getoetst.