Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

De politie die Nederland verdient

Het is goed dat het kabinet de afgelopen periode structureel geïnvesteerd heeft in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat was een noodzakelijke en belangrijke stap in de aanpak van een hardnekkig probleem. Maar voor het vergroten van onze veiligheid is meer nodig.

Wijkagent spreekt met twee mensen op straat

Nederland verdient een politie die in elke buurt - op straat en online - aanwezig is. Die naast voldoende mensen ook beschikt over goede en moderne ICT middelen. Een politie die niet alleen achteraf ingrijpt, maar ook in een zo vroeg mogelijk stadium signaleert en daar waar nodig ingrijpt. Die voorkomt dat kleine boeven doorgroeien naar grote boeven. Want veiligheid vergroten, begint bij voorkomen.

Dat betogen politiechefs Gerda van Leeuwen (Zeeland-West-Brabant), Frank Paauw (Amsterdam) en Martin Sitalsing (Midden-Nederland) zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. Het is belangrijk dat de partijen die spreken over een nieuw kabinet oog hebben voor voldoende en vaste investeringen in de rechtsstaat, in veiligheid. Daar heeft de samenleving recht op. Dit betekent dat naast geld voor de aanpak van ondermijning er juist ook financiële middelen moeten komen voor de aanwezigheid van de politie in de wijk, voor cybercrime en digitalisering en voor het op orde brengen van onze ICT systemen.’

Nederland verdient een politie die in elke buurt de kleine en grote boeven weet te vinden. Een politie die (internationale) criminelen achter de tralies zet. Maar ook een politie die de snelheidsduivel beboet, omdat hij 200 kilometer per uur op de snelweg rijdt en een politie die een alcoholverslaafde vader met schulden in contact brengt met de schuldhulpverlening. Een politie die er staat in tijden van crisis. ‘Dat is de politie die wij zijn. Vriendelijk waar het kan, begrenzend waar het moet’, aldus korpschef Henk van Essen.

Ransomware

Met de gelden die het kabinet voor het komende jaar heeft vrijgemaakt, zijn op belangrijke punten investeringen gedaan. In navolging van de korpschef, benadrukken de politiechefs dat er meer nodig is om als politie in te kunnen spelen op een wereld die voortdurend verandert en digitaliseert.

Criminaliteit verandert razendsnel. Denk bijvoorbeeld aan de recente aanvallen met ransomware, gericht op onder meer een nieuwszender, een universiteit, hogescholen en een ROC. ‘Het is verleidelijk om extra geld vooral uit te geven aan meer blauw op straat, maar investeren in ICT en digitalisering is minstens zo belangrijk’, stelt de korpschef. Volgens hem heeft de coronaperiode aangetoond dat criminelen zich snel aanpassen en moeiteloos overschakelen op een digitale vorm van criminaliteit. Naast digitale gijzeling springen vooral oplichting via WhatsApp en fraude in de online handel eruit. ‘Daar moeten onze collega’s in de basisteams ook tegen kunnen optreden.’

Snel geld

De drie politiechefs vragen bovendien aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ze wijzen erop dat jongeren regelmatig op straat worden aangesproken met de vraag of ze gemakkelijk geld willen verdienen. Hoeven ze alleen maar een pakketje rond te brengen… Of boeren van wie de schuren worden gehuurd voor de productie van synthetische drugs. ‘De verleiding is groot om toe te geven aan het snelle, grote geld. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor ondernemers die het moeilijk hebben.’ De politiechefs benadrukken hoe belangrijk het is om jongeren weerbaar te maken door te zorgen voor goede opleidingsmogelijkheden en vooruitzichten op een baan.