Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inleveractie steekwapens in honderden gemeenten

Laatst gewijzigd op:

Nederland - In de Week van de Veiligheid vindt het hoogtepunt plaats van de campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’. In zo’n tweehonderd gemeenten kunnen jongeren tussen 11 en 17 oktober anoniem hun steekwapens afgeven. De campagne is een vervolg op eerdere inleveracties in onder meer Rotterdam en Den Haag, die een groot succes waren.

Het mes als wapen is helaas nogal populair onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Regelmatig berichten media over ruzies op scholen, de kermis of op straat die met behulp van een mes, stiletto of machete worden uitgevochten. Zo overleed in juli een 15-jarige jongen in Rotterdam na te zijn neergestoken door een leeftijdsgenoot. In Arnhem raakten drie jongeren onlangs gewond na een steekpartij op een middelbare school. Een 15-jarige jongen werd vorige maand in Hoogkarspel van zijn fiets getrokken en neergestoken.

Niet verwonderlijk dat uit een peiling van de NOS blijkt dat zeven op de tien burgemeesters voorstander zijn van een messenverbod onder jongeren. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) verwacht eind dit jaar een wetsvoorstel voor te leggen om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden. Ook is er overleg tussen zijn ministerie en grote winkelketens over hoe winkeliers in de tussentijd kunnen tegengaan dat legale messen aan minderjarigen worden verkocht.

Zorgelijke ontwikkeling

De afgelopen jaren zien we regelmatig dat jongeren betrokken zijn bij incidenten met steekwapens. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt de populariteit van steekwapens onder jongeren een zorgelijke ontwikkeling.

Een mes op zak is niet normaal en zeker niet cool, is de boodschap van de campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’. Wapens zijn niet het juiste antwoord om ruzies te beslechten, ze bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Het leidt eerder tot gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor jezelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt en je toekomst verknalt.

Landkaart

De campagne ontmoedigt wapenbezit door jongeren op te roepen hun messen in te leveren. Ruim tweehonderd gemeenten doen tussen 11 en 17 oktober 2021 mee aan de inzamelweek waar jongeren (anoniem en straffeloos) steekwapens kunnen inleveren. Dat gebeurt dan op het politiebureau waar in een container de messen worden verzameld. Op de website dropjeknife.nl staat een landkaart met de gemeenten die aan de actie deelnemen. In een deel van de deelnemende gemeenten is het daarnaast ook mogelijk vuurwapens en nepvuurwapens in te leveren, die de politie in burgerkleding thuis ophaalt.

Bewustwording

‘Allerlei soorten steek-, stoot en slagwapens kunnen anoniem worden ingeleverd, maar ook zoiets als pepperspray’, zegt Jos van der Stap. Hij is namens de politie betrokken bij het Actieplan Wapens en Jongeren, waar deze inleveractie deel van uitmaakt. ‘Het gaat ons niet alleen om het inleveren van de wapens. Elk wapen minder op straat is mooi natuurlijk. Maar het is ons vooral te doen om bewustwording bij ouders en jongeren. Het is onverstandig om met wapens rond te lopen. Dat kan leiden tot ernstige incidenten, met grote consequenties voor het slachtoffer én de dader.’

De campagne maakt onderdeel uit van het actieplan Wapens en Jongeren waaraan wordt meegewerkt door de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Dekker (Rechtsbescherming) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), 19 gemeenten met een urgente wapenproblematiek, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Halt, de William Schrikker Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
 

Infographic steekincidenten 2017 2021
Infographic steekincidenten