Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Samen criminaliteit aanpakken in de Week tegen ondermijning

Laatst gewijzigd op:

Apeldoorn - Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt, te laten zien wat de risico’s zijn en wat je er aan kunt doen. We hebben meer dan 30 integrale acties uitgevoerd.

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Door met diverse andere partijen allianties aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden, versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. We hebben als overheid meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen.

Effectieve samenwerking
Gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland werkten in de themaweek samen met politie, provincie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Omgevingsdiensten, Douane, Koninklijke Marechaussee, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), Netbeheerder Liander, Duitse politie en overheid en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC).

Wanneer de partners bij één van de integrale controles (strafrechtelijke) overtredingen of andere signalen van criminaliteit constateerden, werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld om meteen door te kunnen pakken. De acties en controles waren zowel preventief als repressief en niet uitsluitend gericht op drugs gerelateerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook op illegale prostitutie, arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten, auto- en (vervoers)bedrijven.

Resultaten

  • Er waren verkeerscontroles op de Veluwe en in de Achterhoek. Bij de controle op de Veluwe werd een persoon aangehouden omdat hij een bedrag van 30.000 euro bij zich had. Onderzocht wordt waar dit geld vandaan komt. Een andere persoon werd aangehouden omdat hij nog een straf van 72 dagen moet uitzitten Bij twee bestuurders werd bloed afgenomen omdat ze verdacht worden van het rijden onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast werden 10 boetes uitgedeeld voor overige verkeersovertredingen.
  • In de gemeente Apeldoorn werden verkeerscontroles (milieutransportcontrole) gehouden. Meer dan 5000 auto’s werden gescand door automatische kentekenplaat herkenning (ANPR). Dit resulteerde onder meer in twee aanhoudingen, de in beslag name van 2000 euro, een aantal bolletjes drugs, een aantal xtc pillen en gripzakjes met cocaïne, amfetamine en speed.
  • In Harderwijk werd een grote verkeerscontrole gehouden waarbij verschillende overtredingen werden geconstateerd. Tegelijkertijd werden op het industrieterrein panden en bedrijven gecontroleerd. Er werden onder andere activiteiten vastgesteld in strijd met het bestemmingsplan en niet gemelde activiteiten(bedrijfsmatig). Tijdens deze controle werd ook een drone ingezet.
  • Er is gecontroleerd of auto- en (vervoers)bedrijven zich wel aan de milieuvoorschriften houden. Zo werden bij een autobedrijf verschillende milieuovertredingen geconstateerd en bleek dat bij een bedrijf in Aalten gevaarlijke stoffen op een verkeerde manier werden opgeslagen.
  • Tijdens milieu-transportcontroles in de Achterhoek zijn circa 30 voertuigen met afval/grond gecontroleerd waarbij bij 10 voertuigen een overtreding is geconstateerd. Het ging dan vooral om het ontbreken van de juiste begeleidingsformulieren.
  • Tijdens een gezamenlijke controle met de gemeente Voorst werden bij een autobedrijf gestolen auto’s aangetroffen. Er werd daarbij een groot aantal onderdelen van auto’s aangetroffen die waarschijnlijk van diefstal afkomstig zijn. Ook stonden er auto’s op het terrein waarvan de herkomst niet duidelijk is. De registratie van in-en verkoop van auto’s en auto-onderdelen voldeed niet aan de daarvoor gestelde eisen.
  • We hebben panden bezocht waar signalen van hennepproductie waren. In een woning in Doetinchem werden tijdens deze controle zakjes met harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. Hier werd een persoon aangehouden.
  • Er werd vijf keer geconstateerd dat er sprake was van illegale prostitutie.

Preventieve acties
We hebben preventieve bezoeken gebracht aan het buitengebied, waarbij we boeren hebben gewaarschuwd voor de gevaren van ondermijning, ze tips hebben gegeven waar ze op kunnen letten en wat ze kunnen doen als ze een situatie niet vertrouwen. We zijn met burgers in gesprek gegaan over de gevaren van ondermijning, onder meer door geurvaten met drugsgeur op weekmarkten. En we zijn op een interactieve manier met jongeren in gesprek gegaan over cybercrime, namelijk met een escaperoom!

Hoe nu verder?
De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen), fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen.

Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre: “Samen met onze partners hebben we laten zien dat wij als overheid optreden tegen ondermijnende criminaliteit. Ondermijning staat hoog op de agenda en we doen er alles aan om criminelen zoveel mogelijk te frustreren. De mensen in Noord- en Oost-Gelderland moeten weten dat hun overheid er alles aan doet om criminaliteit in hun leefomgeving aan te pakken. De komende tijd gaan we verder met het creëren van bewustwording, het versterken van de weerbaarheid, de gezamenlijke aanpak en de onderzoeken die afgelopen week zijn gestart. We hebben deze week laten zien dat we als één overheid optreden en dat gaan we in de toekomst vaker doen!”

José Rooijers, districtschef politie Noord- en Oost-Gelderland: “In de afgelopen week hebben we als overheidspartners in Noord- en Oost Gelderland laten zien dat criminelen niet in NOG moeten zijn. De informatie die we hebben verkregen wordt verder uitgewerkt. We hopen dat de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland zich meer bewust zijn geworden van de risico’s van ondermijnende criminaliteit en weten wat ook zij kunnen doen om dit te stoppen.”