Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Samenwerking HU en politie MNL

Politie Midden-Nederland, het Instituut voor Veiligheid en het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht slaan de handen ineen om (aspirant) politiemedewerkers te professionaliseren en HU-studenten te enthousiasmeren voor een carrière bij de politie. Vandaag wordt de samenwerking in een convenant vastgelegd.

studenten bij politiebureau

De duurzame alliantie creëert niet alleen leermogelijkheden voor studenten van de HU, maar zorgt ook voor doorontwikkeling op vakgebieden van de politie. Zo krijgen studenten bij de hogeschool gastcolleges van mensen uit de praktijk van politie Midden-Nederland met informatie over het werk en de organisatie. Daarnaast kunnen studenten stages lopen en afstudeeropdrachten vervullen bij verschillende onderdelen van politie Midden-Nederland. Docenten/onderzoekers van HU zullen gezamenlijk onderzoeksprojecten opzetten en bijscholing verzorgen bij Eenheid  Midden-Nederland.

Maatschappelijke vraagstukken
Deze onderzoeksprojecten worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals ondermijning, cybercrime, maar ook de problemen rondom mensen met verward gedrag en geweld tegen hulpverleners en politieagenten. Ook is het de bedoeling organisatievraagstukken, zoals het capaciteitsprobleem te onderzoeken. Daarnaast ondersteunt HU bij opsporing en intelligence.

Werven politiemedewerkers
Alle partijen plukken de vruchten van deze samenwerking. Dankzij afstemming over belangrijke maatschappelijke thema’s in het veiligheidsdomein met de politie en ketenpartners zal er meer direct relevant, praktijkgericht onderzoek worden gedaan. Wij als politie hopen advies te kunnen geven over trends in het werkveld van de politie. De samenwerking biedt ons verder mogelijkheden om potentiële politiemedewerkers en talenten te werven en om studenten te helpen in hun eigen ontwikkeling.

Kennisontwikkeling en innovatie
De politie hecht veel waarde aan de samenwerking met Hogeschool Utrecht en wil op deze manier onderzoekers, docenten en studenten van HU, en ook anderen van buiten de organisatie, laten kijken naar grote maatschappelijke vraagstukken en daarmee de blik van de politie hierop verrijken.
Politie Midden-Nederland wil de komende jaren de allianties met Universiteiten, Hogescholen en ROC’s in de Eenheid Midden-Nederland duurzaam versterken en werken aan kennisontwikkeling en innovatie. ‘De versterking van de allianties gaat onze eenheid op meerdere manieren helpen in de richting van de politie van overmorgen én de politie voor iedereen’, aldus politiechef Martin Sitalsing.