Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Gestage groei drugsproductielocaties en forse stijging dumpingen

Gepubliceerd op:

Nederland - Het aantal dumpingen van drugsafval is de eerste helft van dit jaar fors gestegen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nam het aantal drugsdumpingen met 64% toe. Ook ten opzichte van 2019 is sprake van een stijging. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van het European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production Sites (ERISSP).

Rechercheurs doorzoeken drugslab

Verder werden in de eerste helft van dit jaar 49 productielocaties van synthetische drugs ontdekt. Dat zijn er minder dan in de eerste helft van vorig jaar maar het aantal ligt wel hoger dan in het eerste half jaar van zowel 2018 als 2019. In die jaren werden in de eerste zes maanden respectievelijk 42 en 44 drugslabs ontdekt.

Onderschepte berichten

‘Vorig jaar zagen we een hele sterke toename van het aantal ontdekte labs door onderzoeken naar cryptocommunicatiediensten zoals Encrochat. Berichten die tijdens deze onderzoeken werden onderschept, leidden ons in korte tijd naar een groot aantal labs’, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie. ‘De informatie uit de miljoenen onderschepte berichten zette ons ook de eerste helft van dit jaar op het spoor van drugslabs. Maar omdat - waar mogelijk - vorig jaar direct is ingegrepen, vlakt de enorme stijging af’.

Drugsdumpingen

Het aantal dumpingen van drugsafval steeg wel aanzienlijk. De stijging is het grootst in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. Er is geen eenduidige reden voor de stijging. ‘Een mogelijke oorzaak is de toenemende opsplitsing van productielabs in meerdere kleinere labs. Dat leidt tot dumpingen van kleinere hoeveelheden afval, maar elke dumping telt wel gewoon mee’, zegt Max Daniel.

Internationaal meldprogramma

De zogenoemde ERISSP-cijfers over productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs worden door de Nederlandse politie elk half jaar gepubliceerd. ERISSP is een internationaal meldprogramma voor productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs, precursoren en nieuwe psychoactieve stoffen (NPS). Dit programma is enkele jaren geleden ontwikkeld door Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) in samenwerking met de aangesloten landen. Data uit dit programma worden onder andere gebruikt bij het opstellen van het EU Drug Markets Report.