Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie zoekt meer diversiteit met wervingscampagne nieuwe agenten

De politie lanceert deze week een nieuwe campagne voor de werving van agenten, gericht op meer diversiteit. In de campagne vertellen echte agenten over hun ervaringen met de politie. 'De campagne richt zich ook op mensen die nu nog niet aan de politie denken als werkgever', vertelt Martin Sitalsing, portefeuillehouder diversiteit bij de politie. 'We hebben die verschillende achtergronden keihard nodig. In de wijk en in het contact met burgers, neem je als agent jezelf mee. Met alles wat je in je hebt.'

Politie zoekt meer diversiteit met wervingscampagne nieuwe agenten

De diversiteit van de politieorganisatie nam afgelopen jaar toe, blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage aspiranten met een migratieachtergrond steeg in de Randstad van 17% in 2020 naar 23% in 2021. Landelijk steeg het aandeel aspiranten met een migratieachtergrond van 16% in 2020 naar 19% in 2021. Het percentage vrouwen dat instroomde schommelt al langer rond de 40% en kwam uit op 42% in 2021.
Martin Sitalsing: 'Om effectief ons werk te kunnen doen, moeten we als politie herkenbaar en benaderbaar zijn. We maken gebruik van elkaars verschillen en kwaliteiten.  Diversiteit is daarom voor ons geen modegril, maar pure noodzaak.'

Echte agenten, persoonlijke ervaringen

De komende jaren zoekt de politie jaarlijks ruim 2.000 nieuwe agenten. De wervingscampagne ‘Alles wat je in je hebt’ vertelt het persoonlijke verhaal van zes echte agenten met een diverse culturele en sociale achtergrond, geaardheid, sekse, leeftijd en levens- en werkervaring. En hun ervaringen zijn niet alleen maar positief. Zo vertelt Cemal over zijn ervaringen met etnisch profileren en Anna over de hulp die ze ontving, nadat ze op jonge leeftijd te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bereiken en binnenhouden

Martin Sitalsing: 'Politiewerk is prachtig en het doet ertoe. Maar de persoonlijke ervaringen van collega’s schuren soms, omdat ze ook te maken hebben met de minder mooie kanten. Soms is er sprake van machocultuur of discriminatie. Als politie zijn we keihard met deze thema’s aan de slag en het is bemoedigend om te zien dat het ons beter lukt om collega’s met een diverse achtergrond te bereiken en binnen te houden.'

Uitstroom van medewerkers

De totale uitstroom bij de politie is met 4-5% lager dan bij vergelijkbare organisaties, blijkt uit de cijfers van CBS. Medewerkers met een migratieachtergrond verlaten in 2021 niet bovengemiddeld vaak de politieorganisatie. Van de totale uitstroom bij de politie is het percentage medewerkers met een migratieachtergrond 11%. Dat is lager dan het percentage in de bezetting (14%) en het percentage in de instroom (18%). Vooral het aandeel aspiranten met een niet-westerse migratieachtergrond dat uitstroomt is fors gedaald: 9% in 2021 ten opzichte van 25% in 2020.

Krappe arbeidsmarkt

De politie is een populaire werkgever met doorgaans meer aanmeldingen dan plaatsen. Maar in een steeds krappere arbeidsmarkt, moet de politie haar best doen om geschikte mensen te vinden. Zeker in de Randstad wordt die uitdaging groter.
Martin Sitalsing: 'Kwaliteit staat altijd voorop, maar mensen met een diverse achtergrond bereiken we simpelweg nog onvoldoende. Zij ervaren drempels of denken ten onrechte dat politiewerk niks voor hen is. Ze overwegen de politie niet als werkgever. Daar liggen voor ons nog kansen.'

Landelijke campagne

De wervingscampagne voor nieuwe agenten is vanaf deze week landelijk te zien,  onder meer als buitenreclame, in sportscholen en op sociale media. Meer over werken bij de politie lees je op kombijde.politie.nl

Werken bij de politie: omdat je ziet waar de kansen liggen