Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Trendbeeld Eenheid Amsterdam: Politiewerk in onrustige tijden

Laatst gewijzigd op:

Amsterdam - In het trendbeeld 2022 blikt de politie Amsterdam terug op de belangrijkste trends, ontwikkelingen en risico’s voor de eenheid. Maar ook kijkt ze vooruit naar de komende jaren. Het geeft inzicht in de dynamiek van het politiewerk door voorbij de criminaliteitscijfers te kijken. Het is gebaseerd op de kennis en ervaringen van vele professionals uit het veiligheidsdomein.

Tijdens brainstormsessies zijn collega’s vanuit de hele eenheid bevraagd: wat zien en maken zij mee in hun dagelijks werk, en over welke ontwikkelingen maken zij zich zorgen? Daarnaast zijn medewerkers en experts van verschillende partners zoals gemeenten, OM en RIEC geraadpleegd en zijn de bevindingen aangevuld met kennis vanuit de media en de wetenschap.

Capaciteit
Het is helder dat voor de politie het tekort aan politiecapaciteit knelpunt nummer één is. De buitenwereld is veeleisend, zowel kwantitatief als qua specialistische inzet. De verbinding in de wijken staat onder druk, er is minder blauw op straat en het contact met burgers en zaken als vroegsignalering lijden daaronder.

Maatschappelijk ongenoegen
In het trendbeeld wordt uitvoerig ingegaan op de gevolgen van de coronapandemie en de vele demonstraties in 2021. Collega’s geven aan dat dit veel van hen heeft gevraagd. De coronapandemie gaf polarisatie een impuls en een voedingsbodem: het wij/zij denken is toegenomen en meer uitgesproken. Dit speelt zowel in de politieke arena als tussen burgers uit alle lagen van de bevolking. Dit legt een extra druk op het politiewerk.  

 

In een eerdere versie van het Trendbeeld - gepubliceerd op deze website tussen 4 en 6 april 2022 – is abusievelijk onjuiste informatie gedeeld over een dodenlijst van advocaten. Er is geen sprake van een dergelijke lijst en om die reden is sinds 7 april 2022 een aangepaste versie van het Trendbeeld gepubliceerd.