Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Openingstijden Politie Zuidwest Drenthe aangepast

Gepubliceerd op:

Beilen, Hoogeveen, Meppel - De politie verandert mee met de maatschappij en dat betekent dat politiewerk steeds vaker op locatie, telefonisch, op afspraak en online plaatsvindt. Deze ontwikkeling leidt tot aangepaste openingstijden van de locaties van de politie in Zuidwest Drenthe per donderdag 1 september 2022. Het aantal vrije inloopmomenten wordt meer in afstemming gebracht met de behoefte en de aanloop die momenteel plaatsvindt op de locaties. De vrijgespeelde capaciteit komt de wijkzorg en opsporing direct ten goede. De aanpassingen gelden voor de locaties in Beilen, Hoogeveen en Meppel.

Aan de balie van het politiebureau

Politie Zuidwest Drenthe en de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden- Drenthe, Westerveld en De Wolden werken samen aan hun dienstverlening richting de bewoners. Deze wordt zo veel mogelijk ingericht op de behoeften van de burgers in het gebied. De visie is dat de dienstverlening op verschillende manieren kan plaatsvinden en daarmee niet afhankelijk is van de openingstijden van een politiebureau. Zo beschikken agenten over mobiele apparatuur waardoor steeds vaker werk op locatie, digitaal of telefonisch afgehandeld wordt. Zo is het opnemen van een aangifte, het voeren van een bemiddelingsgesprek maar ook de bijbehorende vastlegging bij iemand thuis mogelijk. Net zoals de mogelijkheid voor het doen van een online aangifte of melding. Naast telefonisch en fysiek contact heeft de politie in Zuidwest Drenthe een actief webcare team dat via sociale media contact heeft met inwoners van het gebied.

Openingstijden per 1 september

  • Beilen (Ettenstraat 9) - Donderdag van 09:00 tot 17:00 uur. Aangifte op afspraak
  • Diever (Raadhuislaan 1) - Op afspraak (ongewijzigd)
  • Hoogeveen (Griendtsveenweg 5) - Maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Aangifte op afspraak.
  • Meppel (Grote Oever 26) - Dinsdag van 08:30 tot 13:30 uur. Aangifte op afspraak.

Contact met de politie

Meer weten over de contactmogelijkheden en het maken van een afspraak met de politie? Kijk dan op www.politie.nl/contact.