Bij spoed: 112Geen spoed: 0900-8844

Ontruiming Sterrebos gestart (update: 13.00 uur)

Dinsdagochtend is de politie begonnen met de ontruiming van het Sterrebos bij Born. Doel van dit optreden is de eigenaar van het bos weer de beschikking over het eigen terrein te geven. De actievoerders die de afgelopen dagen in wisselende samenstelling het bos bezetten en zich daarmee op verboden gebied begaven, worden in een zorgvuldig voorbereide operatie van het terrein begeleid.

Agent loopt met diensthond in bosgebied

Sinds vrijdag 28 januari bezet een groep actievoeders enkele bomen in het Sterrebos om te protesteren tegen de door VDL Nedcar geplande bomenkap. Sinds die tijd heeft de politie continu overleg met het OM en de gemeente Sittard-Geleen over de situatie. Daarnaast is er ook intensief contact met betrokken partijen als VDL Nedcar en de actievoerders. De afgelopen dagen is continu afgewogen hoe de wet (en de veiligheid) kan worden gehandhaafd maar er ook ruimte kan worden gegeven voor het recht op demonstratie. Met de verandering in de situatie van afgelopen maandag zijn de omstandigheden gewijzigd. Door bevoegd gezag is de politie verzocht handhavend op te treden en ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop kan krijgen. Daarom is de politie vanochtend gestart met het begeleiden van de actievoerders van het voor hen verboden terrein. Zij zijn met hun aanwezigheid namelijk in overtreding van het gestelde in artikel 461, Wetboek van Strafrecht. Ze overtreden met hun aanwezigheid de wet en verhinderen daarmee indirect dat het recht zijn beloop kan krijgen. In het hele politieoptreden is er continu oog voor de veiligheid van een ieder: de veiligheid van hulpverleners, actievoerders, maar ook alle direct en indirect betrokken partijen.

Dinsdagochtend is gestart met het begeleiden van de actievoerders van het verboden terrein. Daarbij wordt er per actievoerder gekeken of diegene bereid is vrijwillig begeleid te worden, of verwijderd moet worden van de boom die bezet wordt. Indien dat laatste het geval is, staat de veiligheid van de actievoerder voorop. De laatste dagen zijn er diverse voorbereidingen getroffen om alles zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen. De actievoerders worden, nadat ze het bos verlaten hebben, medisch gecontroleerd door een arts. Afhankelijk van het oordeel van de arts wordt de actievoerder vervolgens voor benodigde medische zorg naar het ziekenhuis vervoerd, dan wel aangehouden. De tenlastelegging verschilt daarbij per actievoerder. Sommigen worden enkel verdacht van overtreding van artikel 461.SR, anderen worden ervan verdacht zich daarnaast nog schuldig te hebben gemaakt aan andere strafbare feiten. Op het einde van de dag volgt nog aanvullende berichtgeving over het verloop van de dag.

Het gebied in kwestie is afgezet, evenals een deel van de N276. Dit gebeurt zodat er door alle betrokken partijen en hulpverleners op een veilige manier gewerkt kan worden. Hoe lang een en ander afgezet blijft, is nu nog niet duidelijk en hangt af van hoe de komende dagen verlopen.


///////////////////
 

Update 13.00u:

Inmiddels zijn er vier actievoerders uit de bomen begeleid en aangehouden.


Veilig verloop

Het begeleiden van de actievoerders is de laatste dagen zorgvuldig voorbereid en verloopt tot nu toe veelal voorspoedig. Eén actievoerder verzette zich op hoogte echter dusdanig dat de veiligheid van hemzelf en politiemedewerkers in het geding kwam. Daarom zag de politie zich genoodzaakt om gepast en proportioneel geweld toe te passen om hem onder controle op de grond te krijgen. Sommige actievoerders bezetten de bomen al langere tijd. Mede daarom worden alle actievoerders door een arts van een medische check voorzien. Aan de hand van de beoordeling van de arts wordt gekeken of de actievoerder in kwestie kan worden ingesloten vanwege de gepleegde strafbare feiten, of dat deze voor benodigde medische zorg naar het ziekenhuis moet. Omdat de veiligheid voorop staat, zijn er vanaf de start van de operatie al ambulances en zorgmedewerkers aanwezig.


Media

De media zijn gefaciliteerd om opnames en foto’s te maken van de werkzaamheden in het bos. Daarover zijn in verband met de veiligheid van henzelf, de actievoerders en de betrokken hulpverleners vooraf strikte afspraken gemaakt. Twee journalisten hielden zich niet aan de gemaakte afspraken en zijn verzocht het terrein te verlaten.