Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

OM en Rijksrecherche onderzoeken incident Heerenveen

Tijdens een protestactie langs de A32 bij Heerenveen zijn door de politie op 5 juli 2022 drie personen aangehouden. Het betreft een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland, een 34-jarige man uit de gemeente Heerenveen en een 16-jarige jongen, eveneens afkomstig uit de gemeente Heerenveen.

Politiejas achterzijde

Onderzoek

In de hectische situatie ter plaatse zijn zij aangehouden voor een poging doodslag. Het onderzoek naar de gang van zaken loopt. Dit is een onderzoek onder leiding van de officier van justitie naar de feiten en omstandigheden. Op basis van dat onderzoek wordt een vervolgbeslissing genomen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek wordt duidelijk of de personen langer vast blijven zitten of niet. Vooralsnog zitten zij vast.

Rijksrecherche

Het onderzoek richt zich op de gedragingen van de drie mannen. Er is daarnaast nog een onderzoek gaande. In Heerenveen is sprake geweest van vuurwapengebruik door de politie. Dat gebruik is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt altijd achteraf getoetst door de Rijksrecherche. In dat onderzoek worden betrokkenen bevraagd, beelden bekeken en vindt sporenonderzoek plaats. Op dat onafhankelijk onderzoek kan en mag het Openbaar Ministerie niet vooruit lopen. Wij vragen een ieder dat ook niet te doen.

 

(Bron: OM Noord Nederland)