Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Media-uitspraak politiechef Paauw in zaak Sammy Seewald te stellig

Laatst gewijzigd op:

Amsterdam - Vrijdag heeft korpschef Van Essen na advies van de klachtencommissie een reactie gegeven over de klacht van de familie van Sammy Seewald. Hij kwam op 13 augustus 2020 om het leven nadat hij bij zijn aanhouding door twee agenten werd neergeschoten. De ouders van de omgekomen Seewald hadden een klacht ingediend tegen politiechef Frank Paauw naar aanleiding van zijn uitspraak in de media dat ‘een agent door de verdachte met het mes in zijn vest is gestoken.’

Politiechef Frank Paauw

Naar aanleiding van de klacht erkent politiechef Paauw dat deze uitspraak te stellig was. Paauw: “Ik had kort na het heftige incident terughoudender moeten zijn in mijn uitspraak in de media. In de kern komt het erop neer dat ik beter ‘in de richting van’ had kunnen zeggen.“ Paauw baseerde zijn uitspraak aan de hand van informatie die op het moment voorhanden was, zo is in het portofoonverkeer gezegd dat er ingestoken was op het vest van een politieambtenaar.

Paauw is vrijwel direct na het voorval naar de plek gegaan waar het zich heeft afgespeeld en sprak met betrokken agenten. Hun ervaringen gaven een heel ander beeld dan het sentiment dat rondging op sociale media. Zo werd onder meer verspreid dat de agenten Sammy geliquideerd hadden. Met zijn uitspraak wilde Paauw tegenwicht bieden aan deze ongefundeerde en onjuiste uitlatingen. De suggestie van de klagers dat Paauw met zijn uitspraak politiemensen wilde beïnvloeden of de naam van Sammy in een kwaad daglicht wilde stellen, is iets waar hij zich absoluut niet in herkent en vindt ook geen grond in de feiten.

In mei 2021 concludeerde het Openbaar Ministerie op basis van onderzoek van de Rijksrecherche dat de betrokken collega’s niet strafrechtelijk worden vervolgd. Zij hebben vanuit een noodweersituatie gehandeld concludeert het Openbaar Ministerie. Er was een zodanig gevaarlijke situatie ontstaan dat er direct gericht moest worden geschoten om het gevaarlijke gedrag van de man te laten stoppen. Gezien de zeer dreigende situatie en het zeer korte tijdsbestek was er geen tijd meer om eerst een waarschuwingsschot af te vuren. De verdachte maakte volgens het OM met het mes zwaaiende en stekende bewegingen in de richting van de bovenlichamen en hals van drie agenten. Uit het forensisch onderzoek is geconcludeerd dat er geen beschadigingen op het veiligheidsvest aanwezig zijn die gerelateerd kunnen worden aan de stekende bewegingen. Dat wil echter niet zeggen dat het vest niet geraakt is.

Paauw: “Vanaf het moment dat ik hoorde over wat er met Sammy gebeurd is, heb ik meegeleefd en wilde ik met de ouders in gesprek. Zij zijn hun zoon verloren, een groot en zwaar verlies en ik kan mij goed voorstellen dat de ouders niet toe waren aan een gesprek met mij. Pas in het gesprek tijdens de klachtenprocedure heb ik mijn oprechte deelneming kunnen uitspreken. Ik vind het belangrijk om te leren van een zaak zoals die van Sammy, juist vanwege het onomkeerbare leed dat ons dienstwapen kan veroorzaken. Als portefeuillehouder geweldsmiddelen binnen de politie, maak ik mij persoonlijk hard voor de inzet van minder zware geweldsmiddelen dan het dienstwapen. Voorbeeld hiervan is het inmiddels ingevoerde stroomstootwapen. Ik realiseer mij goed dat mijn woorden het leed van de ouders van Sammy niet kunnen verzachten, maar als politie zullen wij ons blijven inspannen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat de inzet van politiegeweld dodelijk afloopt.”