Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Bus en aanhanger met 'drugsvaten' zorgt voor meldingen van Twentse inwoners

De afgelopen weken heeft op verschillende plekken in Twente een bus en aanhanger vol met ‘drugsvaten en materialen’ voor de productie van drugs gestaan. Met deze actie vragen politie en gemeenten in Twente aandacht voor het thema drugscriminaliteit en werd er gekeken in hoeverre inwoners bereid zijn een verdachte situatie te melden. Veel inwoners van Twente namen de moeite om een melding van de verdachte situatie te maken. *

Volgepakte zwarte bus

Tussen 3 en 16 juni stond er op een drietal plekken in Twente een zwarte lokbus volgepakt met vaten en materialen die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Door de ramen van het busje was duidelijk te zien dat het om een verdachte situatie ging.

 • In het buitengebied van Haaksbergen (Haaksbergerveen) stond de bus zes dagen. 7 keer werd er contact gezocht met de politie. Hierbij ging het in twee gevallen om bewoners uit Haaksbergen. In de andere 5 gevallen betrof het mensen van buiten de regio.
 • In Ambt Delden, op de parkeerplaats bij Twickel aan de veldweg, werd slechts één keer een melding gemaakt. De bus stond er vijf dagen. De melding op deze toeristische plek was afkomstig van een collega van de politie buiten dienst. Ook de Boa/Toezichthouder heeft geen meldingen gehad. Geconstateerd werd dat op deze plek veel mensen zijn langsgekomen en bij de bus hebben gestaan. Dit leverde geen meldingen op.
 • In Borne stond de bus aan het Spanjaardgemaal aan de rand van de woonwijk Bornsche Maten. Dat het hier om een locatie bij een woonwijk ging werd al snel duidelijk. Na twee dagen stond de teller op 17 meldingen, waarna de bus is weggehaald.

De actie werd op zaterdag 18 juni afgesloten in Hengelo, waar de politie in het centrum aanwezig was met de bus en een Escape Room. Ook werd er op verschillende plekken in de binnenstad een drugsdumping in scene hebben gezet.

Danny Kuiper, Senior Milieu bij de politie met onder andere focus op synthetische drugs(afval): ‘’Een succesvolle actie waar we naast aandacht voor en bewustwording rondom het thema ook een aantal interessante observaties hebben kunnen doen. Zo was duidelijk dat, ondanks dat in de buitengebieden en er op de gekozen locaties veel mensen langskwamen, er daar een stuk minder gemeld is dan bij de locatie aan de rand van een woonwijk.’’

Aanhanger met vaten en grondstoffen

Een week later, tussen 17 en 24 juni, heeft er op drie locaties in Twente ook een aanhanger gestaan die was volgepakt met vaten met erop etiketten die suggereerden dat er grondstoffen in zaten waarmee je drugs zou kunnen produceren. De aanhanger was deels afgedekt met een zeil, maar voorbijgangers konden duidelijk zien wat eronder zat.

 • In Almelo stond de aanhanger drie dagen lang tegenover een bankje aan de Gravenallee. Vanwege het mooie weer waren er deze dagen veel fietsers en wandelaars op de been in dit gebied. Bij de politie waren na drie dagen 9 meldingen binnengekomen en 6 meldingen bij de groene Boa actief in dit gebied.
 • In Wierden stond de aanhanger twee dagen aan de Ypeloweg, een zandpad voor de Keursweg. De politie kreeg 5 meldingen op deze locatie. De Boa in Wierden ontving ook twee meldingen van collega’s van de buitendienst.
 • In Hellendoorn stond de aanhanger ruim twee dagen op de parkeerplaats aan Schuilenburgerweg, ter hoogte van de brug over de Regge. Bij de politie kwamen 6 meldingen binnen over de aanhanger. Een aantal melders deden melding vanwege de lange tijd dat deze aanhanger er stond en een aantal melders legden de connectie met mogelijk drugsafval.

Martin Meuzelaar, betrokken bij de actie en bij de politie verbonden aan het Ondermijningslab dat zich bezighoudt met onder andere preventie en bewustwording op ondermijning: ‘’Binnen het Ondermijningslab werken we met veel verschillende partijen, zoals gemeenten, het RIEC, OM en Belastingdienst samen aan preventie, innovatie en bewustwording binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze actie past mooi bij wat we met het Ondermijningslab beogen, namelijk de betrokkenheid van de inwoners van Twente vergroten bij dit gezamenlijke probleem.’’

Lokale aandacht en regionale samenwerking

In Twents verband wordt er vanuit het Platform IVZ Twente regionaal samengewerkt op verschillende veiligheidsthema’s, waaronder ondermijning en drugscriminaliteit. Jorrit Eijbersen, burgemeester van de Gemeente Hellendoorn, stak gelijk de vinger op om de aanhanger ook op een plek in de Gemeente Hellendoorn te laten staan. ‘’Het is van belang blijvend en op verschillende manieren aandacht te vragen voor drugscriminaliteit, de daarmee samenhangende drugsdumpingen en onderliggende ondermijnende criminaliteit. Zo zijn we inmiddels samen met de Gemeenten Rijssen-Holten en Wierden met het Keurmerk Veilig Buitengebied van start gegaan en gaan hier de komende tijd met lokale partners, ondernemers en inwoners hard mee aan de slag. Voorkomen is beter dan genezen en daarom is alertheid noodzakelijk. Iedereen die iets verdachts ziet of daarover twijfelt, raad ik aan contact op te nemen met de politie of Meld Misdaad Anoniem.’’

Herken de signalen

Ziet, hoort of ruikt een inwoner onraad? Dan is melden van groot belang. De politie kan vervolgens een goede inschatting maken. Meld altijd, want een klein signaal kan al duiden op criminaliteit en een melding kan een grote bijdrage hebben aan de aanpak ervan. Verdachte signalen:

 • activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
 • onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
 • een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak
 • jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën
 • afgeschermde deuren of ramen
 • geluiden van afzuiginstallaties
 • overmatige beveiliging met camera’s

Belangrijk is om (een busje of aanhanger met) drugsafval niet aan te raken, tegen aan te duwen of schoppen en geen sigaret in de buurt op te steken. Houd altijd afstand. Inwoners die liever anoniem melding willen doen kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie ontvangt dan de melding, de inwoner blijft volledig anoniem.

*Eventuele meldingen die via Meld Misdaad Anoniem zijn gedaan zijn in deze resultaten nog niet meegenomen.

aanhanger
busje