Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Lachgas wordt verboden

Er komt een verbod op lachgas. Op 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Vanaf dan is het verboden om lachgas als genotsmiddel bij je te hebben, te verkopen of te vervoeren. Doel: het gebruik van lachgas onder particulieren terugdringen. De politie is blij met het verbod, maar er moet nog veel geregeld worden.

Flessen lachgas

Willem Woelders, portefeuillehouder drugs: ‘We zijn voorstander van het verbod op lachgas, want het biedt de collega’s meer handvatten om ertegen op te treden. Op dit moment kan dat alleen in de gemeentes die lachgas in de APV strafbaar hebben gesteld.’

Bezit wordt strafbaar

Het verbod helpt de politie enorm bij de handhaving. Het bezit van lachgas wordt straks strafbaar. Op dit moment kan de politie pas iets doen als iemand lachgas gebruikt én zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat hoeft straks niet meer. Als iemand in zijn auto gasflessen en ballonnen vervoert zonder dat hij roekeloos rijdt, kan hij toch aan de kant worden gezet.

Invoering vanuit blauw perspectief

‘Wij doen ons best om de invoering voortvarend te regelen', aldus Woelders. 'Zaken zoals opleiding, werkproces en werkinstructies worden landelijk gecoördineerd en ontwikkeld. Dus de eenheden hoeven hier niet zelf mee aan de slag. De manier waarop we dat doen, zal zijn vanuit het perspectief van de blauwe collega’s. Het moet zo goed mogelijk passen in de huidige werkprocessen, zodat het zo min mogelijk extra werk oplevert.

Eerste gasvormige drug

Lachgas wordt een drug per 1 januari 2023. Voordat de politie kan handhaven moet er nog wel wat water door de zee. ‘We kunnen op 1 januari nog niet starten met de handhaving', zegt Woelders. 'Daarvoor moet er nog te veel geregeld worden.’ Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld nog onderzoek gedaan naar hoe lachgas in ademlucht gedetecteerd kan worden. En er moet een oplossing gevonden worden voor het vervoer en de vernietiging van in beslag genomen lachgas. Woelders: ‘We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures voor inbeslaggenomen drugs, maar staan daarbij wel voor een uitdaging. Lachgas is de eerste gasvormige drug. Het is een gevaarlijke stof die de ozonlaag aantast; het is een broeikasgas. Dat betekent ook dat we scherp moeten zijn op het creëren van veilige arbeidsomstandigheden.’ De politie werkt aan een landelijk implementatieplan om de invoering van het verbod vorm te geven.

Legaal lachgas

Het lachgasverbod geldt niet voor medisch lachgas, als het bestemd is voor technische doeleinden en als toevoeging aan voedingsmiddelen. De kleine lachgasampullen die vooral in de horeca worden gebruikt, bijvoorbeeld voor slagroomspuiten, zijn legaal, maar mogen niet worden doorverkocht. Voor de medische en technische sector moeten fabrikanten en groothandelaren van lachgas een opiumontheffing aanvragen op grond van artikel 6 en 8 van de Opiumwet.

Hoort bij onderwerp