Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie en Samen Sterk in Brabant onderzoeken dumpen wildafval

Een agent en groene BOA van Samen Sterk in Brabant stuitten na een melding woensdagochtend 2 november op een grote hoeveelheid slachtafval in het buitengebied van Haaren. Aan de Kapelweg vonden ze de resten van meerdere hazen en een ree.

het gedumpte wildafval

De gemeente heeft het afval opgeruimd, politie en Samen Sterk in Brabant stellen een onderzoek in. Het is niet de eerste keer dat er in de omgeving slachtafval van wild is gevonden. Het afgelopen jaar kregen de politie en Samen Sterk in Brabant al meerdere meldingen van gedumpt afval in onder andere de omgeving Oisterwijk en gedumpte hazen en een ree in Loon op Zand.

Het dumpen of achterlaten van dode hazen en reeën (of delen daarvan), kan een aanwijzing zijn dat er in de omgeving gestroopt is. Ook legt het dumpen van afval in buitengebieden een druk op de natuur. Het is afval die niet thuishoort in de buitengebieden. Toezicht en handhaving op dit soort delicten is dan ook enorm belangrijk om de kwaliteit van het buitengebied te waarborgen.

Vervoersverbod
Op veel plaatsen in Brabant is er een vervoersverbod in verband met de uitbraak van vogelgriep bij verschillende pluimveebedrijven. Het dumpen van slachtafval zou mogelijk kunnen leiden tot een verspreiding van ziektes voor dieren maar ook mensen, zoals de vogelgriep. Daarom wordt hier direct en adequaat op gehandeld bij constatering.

Getuigen
Weet u meer van deze afvaldumping? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Noem daarbij het zaaknummer 2022291206. Voor het melden van andere misstanden in het buitengebied kunt u een melding maken op https://ssibbrabant.nl/ of via 0900-9965432 (bij spoed).