Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Controle containerterminal door politie en douane

Vandaag donderdag 6 oktober controleren politie en douane de IJssel Delta Terminal in Kampen. De douane heeft een mobiele scanner meegebracht waarmee ze kan zien of er geen organische stoffen (zoals verdovende middelen) aanwezig zijn. Met de scanner kan de douane ook controleren of een leeg aangegeven container daadwerkelijk leeg is. Als er iets strafbaars wordt aangetroffen dan stelt de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een onderzoek in. De controle is een initiatief van de politie in Kampen.

Aanleiding voor de controle is een aantal verdachte situaties waarbij ook is ingebroken bij containers. “Er is veel aandacht voor de havens in Rotterdam en Antwerpen en dat kan zorgen voor een waterbedeffect. Criminelen kunnen ervoor kiezen om op een andere manier verboden stoffen of producten te vervoeren. Wij vinden het belangrijk dat de haven in Kampen veilig blijft. Zowel voor ondernemers als onze inwoners!”, vertelt Jeroen Druiven, wijkagent Ondermijning. 

Wat betekent dat?

Ook de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid dat ervaring heeft met het samen met de Douane controles uitvoeren op de containerterminals in Nederland sloot bij de controles aan. Tijdens de controles die duurde van 9 uur tot 15 uur werden geen strafbare feiten geconstateerd.

 

Wat levert het op?

“We vinden het belangrijk om zicht te hebben op wat er gebeurt in ons werkgebied, dat geldt dus ook voor de IJssel Delta Terminal We hebben goed contact met het bedrijf en we vinden het belangrijk om ook samen te werken met partijen als de douane en de Landelijke Eenheid. Iedereen heeft zijn eigen expertise en samen willen we voorkomen dat er ook in Kampen criminelen gebruik maken van de terminal”, besluit wijkagent Druiven.