Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Man verdacht witwassen tientallen miljoenen euro’s aan cryptovaluta [English below]

Laatst gewijzigd op:

Veenendaal - In de nacht van 5 op 6 september 2022 heeft de politie een 39-jarige man uit Veenendaal opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld via cryptovaluta ter waarde van tientallen miljoenen euro’s. De politie kwam de man op het spoor nadat gestolen bitcoins uit een malafide software update van Electrum wallet bij hem terecht waren gekomen.

cybercrime, Foto: Korpsmedia politie

Dit spoor was aanleiding om verder onderzoek te doen, waaruit bleek dat de man bitcoin omzette naar de privacy coin monero en vice versa. Hierdoor is de cryptovaluta moeilijker te volgen. Zijn dienst kon plaatsvinden via het anonieme online netwerk Bisq. Met het witwassen verdiende de man vermoedelijk veel geld.

Bij de aanhouding van de man is zijn woning doorzocht. Hierbij zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek van de politie gaat door, onder meer naar de digitale betaalmiddelen die de man in bezit heeft en naar de gegevensdragers. De verwachte winst die de man bij het witwassen gemaakt zou hebben, heeft de politie in de vorm van cryptovaluta in beslag kunnen nemen. De man is donderdag 8 september heengezonden en blijft verdachte. De man ontkent dat er sprake is van witwassen. En werkt vooralsnog volledig mee aan het onderzoek. 

Het opsporingsonderzoek wordt gedraaid door het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland, in samenwerking met het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland.

 

Meer over crypto

Wat zijn crypto?

Cryptovaluta zijn een digitaal betaalmiddel: geld dat alleen virtueel bestaat. Met een cryptovaluta kan je zonder tussenkomst van een derde partij (zoals een bank) betalen. Bekende cryptovaluta zijn bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum.

Hoe komen criminelen aan cryptomunten?

Cryptovaluta is, net als gewoon geld, kwetsbaar voor verschillende vormen van criminaliteit. Met name het anonieme en grensoverschrijdende karakter van crypto biedt kansen voor criminelen. Criminelen verdienen bijvoorbeeld cryptovaluta door afpersing, hacken of oplichting.

Witwassen cryptovaluta

De meeste cryptovaluta’s werken decentraal, in tegenstelling tot traditionele banken. Cryptovaluta worden uitgevoerd via een gedistribueerd openbaar logboek dat 'blockchain' wordt genoemd en dat een overzicht bevat van alle uitgevoerde transacties. Crimineel verkregen cryptovaluta moet dus net als gewoon geld worden witgewassen om de (criminele) herkomst te kunnen verhullen.

Wat is Bisq?

Bisq betreft een gedecentraliseerd peer-to-peer wisselnetwerk, gericht op de privacy van gebruikers. Bisq maakt het via de Bitcoin blockchain mogelijk bitcoin te wisselen voor andere cryptovaluta en fiduciair valuta (zoals euro’s).

Politie en cryptovaluta

Steeds meer mensen gebruiken cryptovaluta. En criminelen dus ook. Daarom heeft de politie rechercheurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van cryptovaluta.  Het aantal financiële en digitale onderzoeken met een cryptovaluta component neemt dan ook toe.  In de strijd tegen cybercriminelen werkt de Nederlandse politie veel samen met partners in binnen- en buitenland. Politie, instanties, banken en andere bedrijven doen bijvoorbeeld samen onderzoek, wisselen informatie uit en sporen verdachten op.

 

 

Man arrested on suspicion of money laundering of cryptocurrency worth tens of millions of euros

 

In the early morning of September 6th 2022, the Dutch police arrested a 39-year-old man from the village of Veenendaal on charges of money laundering of cryptocurrency worth tens of millions of euros. The police identified the man after tracing bitcoin transactions. The funds were  stolen by making use of  a malicious software update purporting to be from  the open source Electrum wallet.

Investigation showed that the man converted bitcoin into the privacy coin monero [vice versa], which makes the trail of transactions more difficult to track. His service was provided via the anonymous online network Bisq. It is suspected that the man earned a lot from laundering in this way.

When the man was arrested, his home was searched and several data carriers were seized. The police investigation into  the data carriers and the virtual currencies held by the man is ongoing. The expected profit that the man made from money laundering was seized in cryptocurrency by the police. The man was released on Thursday 8th of September and remains a suspect.

The investigation is being carried out by the Dutch Police Cybercrimeteam of the Central Netherlands in collaboration with the Cybercrimeteam of the Eastern Netherlands.

 

 

What's cryptocurrency?

Cryptocurrency is a digital payment method: it is money that exists only virtually. With cryptocurrency, you can pay without an intermediary third party (such as a bank). Well known cryptocurrencies are Bitcoin and Ethereum.

How do criminals get to cryptocurrency?

Cryptocurrency, like ordinary money, is vulnerable to all kinds of crime. In particular the anonymous and cross-border nature of cryptocurrency affords opportunities for criminals. Criminals, for example, can obtain cryptocurrency by means of extortion, hacking or scamming.

Money laundering cryptocurrency

Most cryptocurrencies work in a decentralized manner, as opposed to traditional banks. Cryptocurrency is executed through a distributed public ledger called the blockchain, which provides an overview of all transactions executed. Criminally obtained cryptocurrency must be laundered to obfuscate the criminal origin.

What is Bisq?

Bisq is a decentralized peer-to-peer exchange network, aimed at the privacy of users. Bisq is a platform that is used to trade bitcoin into different kinds of cryptocurrency and fiduciary currency (such as euros) over the Bitcoin blockchain.

Police and cryptocurrency

More and more people are using cryptocurrency. And so are criminals. This is why the police has investigators specialized in cryptocurrency. The number of financial and digital investigations with a cryptocurrency component is increasing. In the fight against cybercriminals, the Dutch police are working closely with partners in the Netherlands and abroad. For example authorities, banks and other companies are conducting joint investigations with the police, exchanging information and detecting suspects.