Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Drie verdachten aangehouden voor illegale visserij Noordzee

Gepubliceerd op:

Nederland - De politie heeft in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 april drie verdachten aangehouden voor illegale visserij en 5 viskotters in beslag genomen. Op de viskotters troffen rechercheurs van de Landelijke Eenheid grote hoeveelheden vis aan, waaronder ondermaatse zeebaars. Naar schatting gaat het om zo’n 4000 tot 6000 kilo vis die niet officieel geregistreerd was in de logboeken en illegaal was gevangen. De personen worden ervan verdacht in een jaar tijd tienduizenden kilo’s vis te hebben verhandeld en honderdduizenden euro’s te hebben verdiend met deze illegale activiteiten.

boot dienst infra

Illegale praktijken in de haven

Het team Milieu van de Dienst Landelijke Recherche heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan en daaruit komt het vermoeden dat vis structureel buiten de reguliere lossingen wordt gehouden.  Dit onderzoek vond plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

Er zijn verschillende controles uitgevoerd op voertuigen van handelaren en hierin trof de politie iedere keer ondermaatse vis aan. Ondermaatse vis is vis die kleiner is dan de wettelijk vastgelegde grootte. Viskotters zijn verplicht om ondermaatse gevangen vis aan land te brengen en te registreren in hun logboek. Ondermaatse vis mag niet gericht gevangen worden en mag ook niet verhandeld worden aan bijv. restaurants of viswinkels. Vermoedelijk wordt deze vis buiten toezicht van de toezichthoudende instanties gelost en onderhands door handelaren verkocht aan restaurants. Dit betekent ook dat niet meer te garanderen is dat de vis hygiënisch is behandeld, en niet meer kan worden uitgezocht waar de vis vandaan komt als er problemen zijn met de hygiëne.

Zwarte vis

Daarnaast wordt vermoedelijk ook gehandeld in vissoorten waarvoor vangstbeperkingen gelden, zoals de zeebaars. De politie vermoedt dat deze vangstbeperkingen zijn overtreden. De illegaal gevangen vis en ondermaatse vis wordt buiten de boeken gehouden en ‘zwart’ verkocht, aan restaurants in Nederland en België. Dit alles heeft een schadelijk effect op ons ecosysteem. Er zijn vangstbeperkingen, bedoelt om vissen de kans te geven zich voort te planten. Een zeebaars bijvoorbeeld heeft ongeveer vier jaar nodig om te volgroeien en kan zich dan pas voortplanten. Als deze dieren voortijdig worden gevangen, vang je in feite dus ook alle nakomelingen en kan deze diersoort uit het ecosysteem verdwijnen. Hierdoor wordt de visserijbranche ook getroffen, omdat het dan, ook voor de bonafide vissers die zich wél aan de regels houden, moeilijker wordt.

Verdienmodel

Naast het feit dat het schadelijk is voor het ecologisch evenwicht gaat er ook veel crimineel geld om in de illegale visvangst. De politie en samenwerkende partijen treden hard op tegen deze vormen van illegale visserij.  Visfraude is een vorm van ondermijning en draagt bij aan oneerlijke concurrentie in de wereld van de visserij. De vermoedelijk strafbare feiten worden gepleegd door legale bedrijven, die dus ook een bonafide handel hebben. De malafide handel van deze bedrijven verbergen zij, maar het levert wel vermogen op. Dat vermogen wordt buiten de boeken gehouden. Daarnaast wordt, doordat bonafide vissers de controles actief omzeilen, toezicht ondermijnd.

Klapdag

Nadat genoeg informatie was verzameld, kon vannacht een actie plaatsvinden door de Dienst Landelijke Recherche en het Functioneel Parket. Nadat de viskotters waren gelost, vertrokken de toezichthouders van de kade en is iedere kotter uitvoering door de politie doorzocht. Grote hoeveelheden ondermaatse vis zijn aan boord in onder meer verborgen ruimtes aangetroffen en in beslag genomen. In vier schepen trof de politie deze verborgen ruimtes aan waar zwarte vis opgeslagen lag. Tevens is er beslag gelegd op de gegevensdragers. Niemand van de bemanning is aangehouden. Wel zijn de vishandelaren gelijktijdig aangehouden in hun woningen. De handelaren spelen een cruciale rol in de illegale handel, omdat zij vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zij worden verdacht van het kopen en verkopen van de ondermaatse vis. De politie sluit verdere aanhoudingen gerelateerd aan dit onderzoek niet uit.

Aanpak van milieucriminaliteit

Zware milieucriminaliteit raakt de samenleving en de schade die het teweegbrengt, blijft voortduren. Milieucriminaliteit is aan de oppervlakte niet altijd zichtbaar en zit veelal verweven in ogenschijnlijk bonafide bedrijven. Daarom is het zaak dat milieucriminaliteit hard en grondig wordt bestreden. Het milieu-team van de Dienst Landelijke Recherche richt zich op grenzeloze georganiseerde milieucriminaliteit. Zij sporen milieucriminaliteit met een internationale focus op en pakken deze effectief en grondig aan door deze criminaliteit in de volle breedte te bestrijden. Het team werkt samen met onder meer andere diensten van de Landelijke Eenheid en de regionale eenheden.