Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Verkeershandhaving op trajectwegen

In overleg met de provincies, het waterschap en het Parket CVOM, worden er elk half jaar door het Team Verkeer van de politie Eenheid Midden-Nederland een aantal provinciale en gemeentelijke primaire trajectwegen benoemd. Op deze wegen wordt vanaf april meer gecontroleerd. De politie Eenheid Midden-Nederland werkt in de provincies Flevoland en Utrecht en in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Snelheidscontrole met laser

Trajectwegen (of gedeeltes daarvan) zijn wegen waarop structurele verkeershandhaving plaatsvindt en dan met name gericht op snelheid. Structurele verkeershandhaving wordt zowel opvallend als onopvallend en op de meest effectieve momenten uitgevoerd. Naast handhaving wordt er door de wegbeheerder ingezet op voorlichting en kan er ook besloten worden het traject infrastructureel aan te passen. Het uiteindelijke doel is om de verkeersveiligheid te vergroten.

Primaire trajectwegen worden onder andere benoemd op basis van een analyse van aanwezige risicofactoren, overtredingspercentages (snelheid), het ongevallenbeeld en klachten. Naast primaire trajectwegen worden er ook een aantal secundaire trajectwegen benoemd. Over secundaire trajectwegen zijn geen afspraken m.b.t. structurele verkeershandhaving vastgelegd, maar ze krijgen waar mogelijk wel extra aandacht.

Verkeershandhaving op primaire en secundaire trajectwegen is overigens een onderdeel van het totale verkeershandhavingspakket van het Team Verkeer dat vooral op een bepaalde categorie verkeersovertredingen is gericht. Denk aan ernstige misdragingen, afleiding in het verkeer (niet-handsfree besturen van een auto of telefoon vasthouden tijdens het fietsen), roodlichtovertredingen, rijden onder invloed van alcohol of drugs én snelheid).

Handhavingsperiode april tot en met september 2023
Voor de bovengenoemde periode zijn de volgende trajectwegen (of gedeeltes daarvan) benoemd:
Primair:
Provinciale wegen: N224, N228, N302, N351, N415 (tot Oostereind te Hilversum), N421, N458, N701, N709
Gemeentelijke wegen: Stuartweg te Vianen, Atoomweg te Utrecht, Vogelweg/Safariweg te Maarssen, Stichtseweg te Blaricum

Secundair:
Provinciale wegen: N198, N212, N306, N309, N401, N704, N708, N710
Waterschap: Achthoven te Lexmond (Vijfheerenlanden)