Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Paul van Musscher nieuwe directeur Politiedienstencentrum

Van wachtmeester tot politiechef van de Eenheid Den Haag: gedurende zijn loopbaan heeft Paul van Musscher het politievak in de volle breedte beoefend. En daar stopt zijn politiecarrière niet, want hij is voorgedragen om per 1 juni benoemd te worden als directeur van het Politiedienstencentrum (PDC). Daarmee is hij de opvolger van Petra Bosman.

Paul van Musscher

Een bijzondere stap, want met deze benoeming neemt hij na vele jaren afscheid van ‘zijn eenheid’. Paul van Musscher: ‘Ik heb me wekenlang grondig georiënteerd, stapels papierwerk gelezen en veel gesprekken gevoerd. Daardoor werd ik steeds enthousiaster en kon ik een weloverwogen keuze maken. Op mijn tijd in Den Haag kijk ik met veel plezier terug. Er zijn altijd argumenten om te blijven, maar na 9,5 jaar is het ook mooi als iemand anders het boegbeeld wordt van de Eenheid Den Haag.’

Dat er binnen het PDC flink aan de weg is getimmerd, is hem niet ontgaan: ‘Ik kijk met bewondering naar het PDC; de opgave is enorm. De afgelopen jaren lag de focus op goed politiewerk mogelijk maken, gericht op het operationele domein. Dat blijft essentieel. Daarnaast wil ik gaan werken aan de versteviging van de identiteit van het PDC. Hoe kan het PDC steviger gepositioneerd worden, waardoor kennis, kunde en specialisme nog beter tot hun recht komen?’

Gevoel en drive
‘Van de tekentafel tot een stevige professionele ondersteuner van het politiewerk, dat is de ontwikkeling die het politiedienstencentrum de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt’, zegt korpschef Henk van Essen over het PDC. ‘Hieraan leiding geven vraagt het vermogen om voortdurend de verbinding te maken tussen bedrijfsvoering en de operatie. In de persoon van Paul van Musscher hebben we iemand gevonden die daar veel gevoel voor heeft, en een stevige drive om hiermee aan de slag te gaan. Dat heeft hij eerder laten zien bij zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van PO21 en tijdens zijn lidmaatschap van de commissie Bestuur, Personeel, Organisatie en Middelen.’

Van Essen feliciteert Van Musscher namens de korpsleiding met deze overstap. ‘Ik kijk uit naar het voortzetten van de samenwerking met hem in het korpsmanagementteam, als vertegenwoordiger van alle collega’s van het PDC.’

Loopbaan
Van Musscher maakte diverse stappen in zijn loopbaan bij de politie. Zo startte hij in 1984 bij de Rijkspolitie. Hij werkte in het blauw op straat, tussen de ME’ers en gaf leiding aan teams in de opsporing. Uiteindelijk werd hij districtchef en later plaatsvervangend korpschef in het korps Haaglanden. Ook heeft Van Musscher jarenlange ervaring in het grootschalig optreden als commandant binnen de ME en knophoofd en algemeen commandant van SGBO’s. In zijn periode als politiechef was Van Musscher tevens landelijk portefeuillehouder Vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit en was hij verantwoordelijk voor het programma Grenzen en Veiligheid.

Van blauw naar bedrijfsvoering
In december 2013 werd Paul van Musscher aangesteld als politiechef van de Eenheid Den Haag. Met zijn benoeming tot directeur PDC, stapt hij nu over van het blauw naar de bedrijfsvoering. Van Musscher: ‘Bedrijfsvoering binnen de politie is cruciaal. Dat ik – na het operationele domein – nu werkzaam ga zijn in dat werkveld, maakt het extra bijzonder. Deze werelden staan namelijk niet los van elkaar. We zijn één politie; ik vind het belangrijk om dat te blijven benadrukken.’