Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verkeerscontrole om vakantiegangers veilig op reis te laten gaan

Gepubliceerd op:

Bodegraven - Vanwege de meivakantie is het deze periode van het jaar drukker dan gemiddeld met recreatieverkeer. Om bestuurders van bijvoorbeeld auto’s met aanhangers, caravans en vouwwagens en campers bewust te maken van de regels én de gevaren die er zijn als deze regels niet in acht worden genomen, is zaterdag 29 april langs de A12 bij Bodegraven een zogenoemde recreatiecontrole gehouden.

Motoragenten selecteerden de voertuigen die gecontroleerd werden. De bestuurders kregen het verzoek om te volgen naar de locatie van de controle. De aandacht ging daarbij uit naar recreatieverkeer zoals auto’s met caravans, aanhangers, vouwwagens, fietsendragers en campers.

Alle voertuigen werden eerst gewogen, waarna gecontroleerd werd of de bestuurders de juiste papieren zoals rij- en kentekenbewijzen hadden. Daarna volgde een controle op de technische staat van de voertuigen, waarbij onder meer op verlichting en bandenspanning gelet werd. Ook is gekeken of er sprake was van strafbare feiten.

Proces-verbaal

De bestuurders die alles op orde hadden, konden veilig hun reis voortzetten. Er is zes keer een proces-verbaal uitgeschreven. Dit had te maken met het overschrijden van het trekgewicht, een overbeladen caravan en niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Daarnaast zijn acht waarschuwingen vanwege het ontbreken van opzetspiegels, verkeerd afgestelde spiegels, het ontbreken van een kentekenplaat en verkeerd bevestigde losbreekreminrichting-kabels.

Waar mogelijk werden de zaken die niet in orde waren aangepast, zodat bestuurders hun reis alsnog veilig voort konden zetten. Vier combinaties mochten niet verder rijden vanwege een te grote breedte, het overschrijden van het toegestane trekgewicht, overbelading en het ontbreken van het juiste rijbewijs.

Veilig op reis

Dit jaar zullen op dagen waarop veel recreatieverkeer op de weg is vaker vergelijkbare controles gehouden worden. Deze controles, waarbij door politie en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wordt samengewerkt, zijn er voornamelijk op gericht om bestuurders ervan bewust te maken hoe belangrijk het is om goed voorbereid en veilig op reis te gaan. Verkeerde belading en overbelading kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een voertuig gaat slingeren en ook technische mankementen van voertuigen kunnen tot onveilige situaties leiden.

Door de regels in acht te nemen en mensen bewust te maken van de gevaren die er zijn als dit niet gebeurt, moet de kans op ongelukken verkleind worden.