Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Groot aantal rijbewijzen ingevorderd bij snelheidscontroles

In de week van 7 tot en met 13 augustus heeft het Verkeersteam op een groot aantal wegen in Midden-Nederland snelheidscontroles uitgevoerd. Dit leidde in totaal tot de invordering van maar liefst 44 rijbewijzen omdat de snelheid in ruime mate werd overschreden.

politie

De controles maakten onderdeel uit van de Europese actie “Speed” van Roadpol die landelijk plaatsvond. Bij de 59 snelheidscontroles die het verkeershandhavingsteam deed op trajectwegen in Midden-Nederland, werden ruim 30.000 bestuurders gecontroleerd met radar-, laserapparatuur, onopvallende- en videovoertuigen. Dit leidde tot 2842 overtredingen op gemeentelijke – en provinciale wegen. Bij 19 bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd, omdat zij de snelheid met meer dan 50 kilometer per uur overschreden.

Videovoertuig

Naast de inzet van het verkeershandhavingsteam (VHT) zijn er ook controles uitgevoerd buiten de trajectwegen door de andere specialisten binnen het team Verkeer zoals het Team Bijzondere Verkeerstaken dat zich met videovoertuigen vooral richt op verkeersexcessen en het Team Nodale Oriëntatie dat zich ook bezighoud met crimininaliteit en ondermijning binnen de verkeersstromen. Uiteindelijk leidde dit nog eens tot invordering van 25 rijbewijzen.

Invordering niet zonder gevolgen

De invordering van een rijbewijs heeft grote gevolgen voor de bestuurder. Naast het strafrechtelijke traject kan het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) een EMG opleggen. Dit betekent dat de bestuurder verplicht is de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer te volgen om het rijbewijs terug te krijgen. De kosten variërend tussen 800 en 1300 euro zijn voor rekening van de bestuurder.