Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Samen tegen ondermijnende activiteiten in jachthavens

Laatst gewijzigd op:

Hoeksche Waard - Op zaterdag 26 augustus vond een integrale controle plaats in de Hoeksche Waard. De actie werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard, de Douane, Koninklijke Marechaussee, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT). De controle vond plaats op het water, in (jacht)havens en op het land.

Eén van de doelen van deze integrale controle was om meer zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit in en rondom (jacht)havens. Bij ondermijning vervagen grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Tijdens de actie zijn enkele tientallen vaartuigen gecontroleerd, waarbij geen strafbare feiten werden geconstateerd. Bovendien is er informatie verzameld. Informatie die in andere onderzoeken wellicht het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. Daarnaast is de integrale controle ook gebruikt om voorlichting te geven. Zo was er een ‘coffee met een cop’-bus aanwezig, waar bezoekers van de havens met aanwezige agenten in gesprek gingen over de signalen die wijzen op ondermijning.

Belang van samenwerking
Een ander belangrijk doel van de integrale controles is het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen veiligheidspartners en ondernemers. Door samen te werken, alert te zijn op zaken die kunnen duiden op ondermijning en door het uitwisselen van kennis en kunde met elkaar kunnen we de ondermijnende criminaliteit tegenaan.

U kunt ook helpen
De strijd tegen ondermijning gebeurt door onder meer politie, gemeenten, bedrijven, waterschappen en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, of ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet klopt? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.

Bij spoed: bel 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.